Za sedm let přinesly místní akční skupiny do Libereckého kraje miliardu korun

30. 6. 2023 Liberecký kraj Regiony

Výroční konference Místní akční skupiny Achát se u příležitosti ukončení plánovacího období 2014–2020 a naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Achát 2014–2020 uskutečnila za účasti Místních akčních skupin (MAS) Libereckého kraje na statku Střížovice. Zúčastnil se jí i Jiří Ulvr, člen rady kraje pro řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Liberecký kraj

V rámci konference se konalo jednání krajské sítě MAS, které účastníkům představily realizované projekty a uvedeny Dobré příklady napříč operačními programy v praxi. Za Agenturu regionálního rozvoje byl jako příklad Dobré praxe představen projekt Liberecký kraj sobě. Regionální výrobci během setkání také nabízeli své produkty.

Liberecký kraj váže s MAS dlouhodobá úspěšná spolupráce. Regionální akční skupiny působí ve venkovských oblastech regionu od roku 2004. Sdružují obce, školy a další veřejné instituce, podnikatele a zemědělce, neziskové organizace a jednotlivce. Spolu s nimi připravují a naplňují pro svá území rozvojové strategie a k dosažení jejich cílů získávají dotace. Mezi lety 2014 až 2021 přinesly do Libereckého kraje více než miliardu korun z evropských a národních zdrojů. Přesně řečeno – 1 152 955 337 korun.

„Jedná se o výsledek práce desítek lidí usilujících o rozvoj venkova v Libereckém kraji. Právě díky nim mají i ty nejmenší obce možnost stát se příjemným a důstojným místem nejen pro bydlení, ale i osobní rozvoj, podnikání či trávení volného času,“ uvedl Jiří Ulvr.

Využití výše zmíněné miliardy shrnuje přehledně nově vydaná a na konferenci symbolicky pokřtěná publikace s názvem Místní akční skupiny a rozvoj venkova v Libereckém kraji 2014–2021. Vznikla ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje; spolupráce by měla pokračovat i v budoucnu.

„Místním akčním skupinám působícím v našem kraji se v uplynulém období podařilo úspěšně zrealizovat velké množství akcí a projektů, díky nimž vzniklo mnoho nových pracovních míst, byly podpořeny místní podniky a školy a kulturní zařízení se dočkaly kvalitnějšího zázemí. Věřím, že se jim podobných úspěchů podaří dosáhnout i v následujícím období. Liberecký kraj je připraven být i nadále spolehlivým a užitečným partnerem,“ uzavřel radní Jiří Ulvr.

Jan Mikulička