Liberecký kraj spouští pilotní projekt informačního a datového portálu

29. 6. 2023 Liberecký kraj Veřejná správa online

Veřejně dostupná data o Libereckém kraji zpracovaná do uživatelsky přívětivých formátů a infografik, zajímavých přehledů, statistik a map. To vše přináší Informační a datový portál Libereckého kraje. Ten zároveň slouží jako rozcestník všech dalších krajských portálů a aplikací.

Liberecký kraj

„Jsem moc rád, že se Liberecký kraj postupně vydává cestou elektronizace. Každá instituce při své činnosti sbírá, zpracovává, generuje a uchovává velké množství informací, dnes již zcela výhradně v elektronické datové podobě. Informační a datový portál Libereckého kraje umožní pracovat s daty přehledně na jednom místě. Systém bude fungovat v režimu open data. To znamená, že budou otevřená a k dispozici pro odborníky i veřejnost. Inspirací nám k tomu byly zejména Královéhradecký kraj a statutární město Brno,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Informační a datový portál Libereckého kraje připravuje Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje, jež si tento projekt stanovila zároveň jako svůj cíl v rámci koncepce Chytřejší Liberecký kraj. Jedním z prioritních projektů je právě i vlastní informační a datový portál Libereckého kraje. Práce s daty totiž na kraji doposud postrádala jednotný rámec, a byla tak značně komplikovaná. Inspirace datovým portálem Královéhradeckého kraje a statutárního města Brna posloužila k vlastním úvahám, jak s daty v regionu naložit. Chtěli jsme využít zkušeností kolegů ze sousedního kraje nabytých za více než tři roky příprav. Pomohlo nám to vyvarovat se chyb a podniknout další kroky efektivněji. Navíc zůstáváme i nadále v kontaktu,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

„Těší mě, že informace z portálu se mohou poměrně jednoduchým způsobem stát také cenným zdrojem vstupních dat pro různé typy aplikací, které nám mohou poskytnout řadu užitečných služeb. Chtěl bych poděkovat Agentuře regionálního rozvoje za jejich práci na spuštění portálu. Navíc se samozřejmě budeme v době udržitelnosti projektu snažit portál neustále zlepšovat tak, aby byl co nejpřívětivější pro odborníky i veřejnost,“ doplnil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Informační a datový portál Libereckého kraje je zdrojem informací pro odborníky i laiky. Nabízí kromě přehledných grafů, statistik a map další interaktivní výstupy a analýzy. Liberecký kraj tím naplňuje svoji vizi být otevřený a transparentní.

Přehled hlavních cílových skupin, kterým bude portál sloužit
  1. Studenti, kteří tam najdou data do referátů a seminárních prací až po práce bakalářské, diplomové či disertační.
  2. Novináři, jenž naleznou na portálu důležitá data pro své články, komentáře a analýzy.
  3. Politici, a to krajští i ti v těch nejmenších obcích regionu. Objeví tam například data pro lepší veřejnou službu a snadnější rozhodování.
  4. Úřady – na jednom místě jsou informace pro lepší orientaci ve svěřených gescích.
  5. Programátoři, kteří využijí data Krajského úřadu Libereckého kraje pro tvorbu nových či úpravu svých stávajících aplikací.
  6. Veřejnost. Ta si díky datům zvýší svoji informovanost o práci kraje a dalších veřejných institucích a také o stavu regionu.

„Jak může Informační a datový portál Libereckého kraje sloužit do budoucna, můžeme vidět například na již funkční spolupráci s aplikací Záchranka, která využívá informace o pohotovostech z naší sady otevřených dat,“ doplnil náměstek Miklík.

Informační a datový portál Libereckého kraje nyní v pilotní verzi představuje 20 tematických oblastí vycházejících ze Strategie rozvoje Libereckého kraje. Prezentuje data o regionu čerpaná nejčastěji od odborů Krajského úřadu Libereckého kraje a z Českého statistického úřadu, dále nabízí i rozcestník na další tematické portály Libereckého kraje a další aplikace.

„O portálu jsme také diskutovali se svými norskými protějšky při nedávné červnové návštěvě. Odezvu máme velice kladnou,“ dodal radní Ulvr.

„Jelikož se ještě jedná o pilotní projekt a data budou postupně aktualizována a doplňována, uvítáme nyní jakoukoli zpětnou vazbu, abychom jej postupně co nejvíce zdokonalovali,“ uzavřel radní Ulvr. Kdo bude chtít zaslat konstruktivní náměty na doplnění či změny, může tak učinit na adrese https://www.datalk.cz/pages/zpetna-vazba.

Celkové dosavadní náklady na portál pro Liberecký kraj činily zhruba 620 tisíc korun a do konce roku 2026 by se měly vyšplhat na přibližně 1,35 milionu korun. Ze zdrojů Evropské unie bude projekt financován 5,5 miliony korun.

Filip Trdla