Kraj připravuje nový plán dopravní obslužnosti na další roky. Počítá v něm s úpravami výše příspěvku obcí a měst

22. 6. 2023 Liberecký kraj Regiony

Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje na roky 2024–2028. Tak zní název strategického dokumentu, jehož účelem je hospodárně a efektivně zajistit veřejnou dopravu v regionu. Jeho součástí jsou mimo jiné takzvané standardy dopravní obslužnosti, ale také návrh na úpravu výše příspěvku na dopravní obslužnost ze strany obcí a měst. Na roky 2024 až 2028 se počítá s jeho navýšením na 200 korun na jednoho obyvatele na jeden rok.

Liberecký kraj

"Chceme sjednotit výši příspěvku pro všechna města a obce v Libereckém kraji, a to včetně statutárního města Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa. Navrhujeme proto zafixovat výši příspěvku na 5 let ve výši 200 korun na jednoho obyvatele na jeden rok. Reagujeme tím na navyšování nákladů na dopravní obslužnost ve všech ekonomických aspektech, jako jsou cena vozidel, mzdy zaměstnanců či pohonné hmoty. Výrazně se také zvýšila kvalita a rozsah dopravní obslužnosti," uvedl statutární náměstek pro dopravu Jan Sviták.

Nyní platí, a to již od roku 2005, jednotná výše příspěvku v celém kraji, a to 90 korun na obyvatele a rok. Výjimkou jsou města s vlastním systémem MHD, tedy Jablonec nad Nisou a Česká Lípa, která platí snížený příspěvek ve fixní výši. Statutární město Liberec nepřispívá žádnou částkou. "Stejně tak, jako Liberecký kraj každoročně navyšuje částku do dopravní obslužnosti, letos je to už 1,1 miliardy korun, měly by i obce navyšovat adekvátně svůj finanční podíl," doplnil Sviták.

Výše příspěvku je od roku 2016 svázána s tzv. standardy dopravní obslužnosti, které definují a garantují rozsah, dostupnost, ale i kvalitu veřejné dopravy. Z těchto standardů následně vycházejí také požadavky na dopravce v uzavíraných smlouvách o veřejných službách v přepravě cestujících. "Liberecký kraj jako jeden z prvních v republice ukotvil standardy dopravní obslužnosti v plánu dopravní obslužnosti. Města a obce tak ví, na jaký rozsah a kvalitu přispívají. Chceme samozřejmě stávající systém spolupráce s obcemi, kterým se rádi inspirovaly i jiné kraje, udržet i nadále rozvíjet," vysvětlil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

V plánu dopravní obslužnosti, který připravuje společnost KORID LK, se kromě zvýšeného příspěvku počítá také s větší podporou přístupnosti dopravních prostředků pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace. "Nový dopravní plán představíme městům a obcím po letních prázdninách. Možnost vyjádřit se k němu bude mít, tak jako v minulých letech, i veřejnost," sdělil Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK.

Ta dále uvažuje o další formě dopravy, kterou by mohly být taxibusy. "Ty by již nemusely být vázány na předem určenou trasu, zastávky a jízdní řád. Podmínkou pro uskutečnění tohoto záměru je však úprava příslušné legislativy, která se teprve připravuje," uzavřel Jan Sviták.

Více informací najdete ve zprávě Libereckého kraje.