Karlovarský kraj představil vizi v oblasti ICT pro celý region

19. 6. 2023 Karlovarský kraj Veřejná správa online

V zastupitelském sálu městského úřadu v Ostrově proběhlo krajské setkání IT odborníků obcí s rozšířenou působností a obcí II. typu. Uskutečnilo se po několikaleté pauze vynucené koronavirovou krizí. Hlavním cílem konference bylo představit strategii, jež vznikla za účelem rozvíjet IT a smart služby nejen krajského úřadu, ale i úřadů měst a obcí napříč regionem.

Karlovarský kraj

„Za obnovením setkání krajských IT specialistů stála ambice Karlovarského kraje zapojit do nově vytvořené strategie informačních a komunikačních technologií (ICT) celé území regionu a vzájemně spolupracovat. V oblasti ICT a digitalizace jsme v celorepublikovém porovnání velmi úspěšným krajem, a to jak z pohledu bezpečnosti v kyberprostoru, tak i územní komunikační infrastruktury, která je na vysoké úrovni,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta, do jehož gesce spadá mimo jiné i oblast informačních technologií.

Setkání předcházely návštěvy pracovníků krajského úřadu v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. S přihlédnutím k jejich podnětům byla pak vytvořena ICT Strategie Karlovarského kraje, s jejíž podstatou zúčastněné seznámil náměstek hejtmana Vojtěch Franta. Navazující přednáška Jiřího Helikse, vedoucího odboru informatiky krajského úřadu, byla zaměřena na zásobník celkem 45 projektů realizovaných v rámci strategie. Mezi ně patří například vytvoření jednotné digitální platformy pro sběr dat a jejich následné poskytnutí občanům, vypracování návodů a metodik pro města a obce k efektivnějšímu využití centrálních služeb eGovernmentu nebo automatizace rutinních úloh. Blok o Strategii ICT zakončil Martin Lukáš z Akademie digitální ekonomiky, přičemž nastínil varianty financování prostřednictvím dotačních titulů.

Posléze se slova ujali zástupci odboru informatiky krajského úřadu. Obsahem jejich prezentací byla témata jako aktuální stav digitální technické mapy Karlovarského kraje, regionální komunikační infrastruktura nebo kybernetická bezpečnost v návaznosti na novou evropskou směrnici NIS 2 (Network and Information Security).

Odpolední část programu byla vyčleněna společné diskuzi nad prezentovanou problematikou i ostatními náměty. „Další setkání proběhne na podzim letošního roku. Zaměříme se na komplexní představení digitální technické mapy Karlovarského kraje, která od 1. 7. 2023 začíná svůj testovací provoz. Vzhledem k vysoké účasti i kladným ohlasům přítomných plánujeme do budoucna další taková setkání,“ doplnil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

Jarmila Ivasková