V Aši se konalo setkání Rady Karlovarského kraje a rady města se starosty v rámci obce s rozšířenou působností a s veřejností

16. 6. 2023 Karlovarský kraj Regiony

Již třetí z plánovaných setkání zástupců Rady Karlovarského kraje s radou města, starosty obcí ORP a následně s veřejností se tentokrát uskutečnilo v kulturním centru LaRitma v Aši.

Karlovarský kraj

„Přesto, že jsme město Aš i přilehlé obce navštívili v rámci cest po kraji, objevila se celá řada společných témat, která jsme projednali. Ašsko se potýká se specifickými problémy, snaží se proto definovat a navrhnout řešení, která by toto území zvýhodnila a pomohla mu s rozvojem v sociální, vzdělanostní i existenční oblasti. Karlovarský kraj chce principiálně snahu města podpořit, ale je třeba znát konkrétní podobu a návrhy řešení,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Během jednání se starosty ORP byla představena spolupráce města se společností AQE na projektu Lex Aš. Ašsko se potýká s vysokou nezaměstnaností, nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a odchodem pracovní síly do blízkého Německa. Cílem je ustanovení Ašska jako speciální zóny, jež by měla být ekonomicky zvýhodněna oproti ostatním územím. V závěru měsíce srpna by již měly být jasně stanoveny příčiny a konkrétní návrhy řešení současné nepřívětivé situace a specifikace jejich uplatnění.

Ze strany zástupců města zazněly dotazy na možnosti čerpání financí z Operačního programu Spravedlivá transformace. Krajští radní představili aktuality z oblastí, které mají ve své gesci. Nechybělo připomenutí stipendií pro vysokoškolské studenty lékařských fakult a plánovaná stipendia také pro studenty vyšších odborných škol. Představen byl nový a jedinečný bakalářský program Fakulty ekonomické ZČU na pracovišti v Chebu, a také maturitní obor požární technik, který by mohl být nabízen v Chebu v rámci přijímacího řízení v příštím školním roce. Ze sociální oblasti byly zmíněny novinky ve financování sociálních služeb. Představeny byly také informace o plánovaných opravách komunikací II. a III. tříd v letošním a příštím roce a přítomní byli seznámeni s krajským dotačním programem odboru životního prostředí na podporu snížení počtu černé zvěře. Z oblasti kultury a památkové péče byly připomenuty dotační programy.

Setkání s veřejností přineslo dotazy týkající se služeb České pošty, oprav komunikací a problémů s kamionovou dopravou ve městě. Občané se zajímali o současný stav situace týkající se hazardu ve městě, hejtman je proto informoval o průběhu připomínkování navrhovaných změn zákona. Dotazy se týkaly také podmínek odkupu místní vily, pro kterou by chtělo město v budoucnu najít využití.

Jitka Čmoková