Radní Středočeského kraje a hlavního města Prahy společně jednali o důležitých tématech v oblasti školství nebo dopravy

14. 6. 2023 Středočeský kraj Regiony

V Rezidenci primátora hl. m. Prahy na Mariánském náměstí se v úterý 13. června 2023 uskutečnilo společné jednání Rady Středočeského kraje a hl. m. Prahy. Představitelé obou samospráv řešili otázky, které se týkaly například oblasti dopravy nebo aktuálních témat ve školství. Touto spoluprací tak dále navazují na loni podepsané Memorandum o vzájemné spolupráci.

Středočeský kraj

Cílem setkání bylo navázat na dosavadní spolupráci mezi hlavním městem Prahou Středočeským krajem a dále ji prohlubovat. Důvodem tohoto kroku je vzájemná provázanost v mnoha oblastech i velký pohyb obyvatel mezi oběma regiony, neboť dohromady tyto celky tvoří jeden metropolitní region.

„Považuji za nutnost, aby Středočeský kraj a hlavní město spolupracovaly, protože to jsou opravdu propojené nádoby. Nejintenzivnější je spolupráce zejména v oblasti školství, veřejné dopravy a spolupracujeme i na poli integrovaného záchranného systému, intenzivní je to zvláště u zdravotnické záchranné služby. A spolupráce funguje i v oblasti krizového řízení a bezpečnosti,“ uvedla Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

„Vazba se Středočeským krajem fungovala a funguje. Již dříve uzavřené memorandum budeme i nadále naplňovat a možná jej ještě doplníme. Máme společné problémy, svým způsobem společné obyvatele – řada jich přejíždí za studiem, prací či bydlením – a hledáme i společná řešení,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy a dodává: „Navázat na dobrou spolupráci se Středočeským krajem bych chtěl také v oblastech, které jako primátor mám v gesci. V oblasti bezpečnosti například u dobrovolných hasičů, kde se ti středočeští nedávno zapojili do protipovodňových cvičení v Praze-Chuchli. U kyberbezpečnosti jde o společné přípravy na riziko blackoutu, v oblasti energetiky se pak jedná o zvyšování soběstačnosti, úspor a úrovně energetické bezpečnosti Prahy i Středočeského kraje.“

Obě strany se v primátorské rezidenci konkrétně dohodly například na pokračující spolupráci zejména v dopravě a školství. V první z těchto oblastí se například jedná o budování veřejné dopravy propojující hlavní město s okolím. V oblasti školství je pak prioritou Prahy a Středočeského kraje především spolupráce při budování školských kapacit nebo při úpravách v oborové skladbě středního školství.

David Šíma