Pardubický kraj by změnou rozpočtového určení daní mohl získat minimálně 800 milionů korun

14. 6. 2023 Pardubický kraj Regiony

V Suché Lhotě nedaleko Litomyšle se v úterý odpoledne uskutečnilo jednání Krajského shromáždění Sdružení místních samospráv Pardubického kraje. Toho se zúčastnili také zástupci krajské samosprávy v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radními Miroslavem Krčilem a Ladislavem Valtrem.

Pardubický kraj

Hejtman Martin Netolický v rámci setkání hovořil mimo jiné o dopadech vládního konsolidačního balíčku na místní samosprávy. „Odhad dopadu konsolidačního balíčku na obce činí 34 miliard korun. Jedná se mimo jiné o snížení příspěvku na výkon státní správy, sdílení části daně z nemovitých věcí či podílu na sdílených daních pro obce a kraje. Dále se jedná o snížení příspěvku státu pro kraje ze Státního fondu dopravní infrastruktury ze šesti na čtyři miliardy korun. Pro náš kraj se jedná o snížení příspěvku o přibližně 120 milionů korun, což je při našem rozpočtu velké číslo a opět se to bohužel projeví na plánování rekonstrukcí silnic v regionu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který v této souvislosti zmínil také jednání o změně rozpočtového určení daní pro kraje. „V tuto chvíli existuje přibližně 50 možných variant a ve všech si náš kraj stojí lépe než v současnosti, což jen prokazuje, že stávající nastavení je pro náš kraj opravdu nevýhodné, a to celých 19 let. Aktuální návrh, který se jeví jako průchozí by pro nás znamenal minimálně 800 milionů korun navíc v rámci daňových příjmů, což by logicky výrazně pomohlo nejen v rámci investic do dopravní infrastruktury,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Vzhledem k tomu, že se setkání uskutečnilo v Suché Lhotě, která se v letošním roce stala Vesnicí roku Pardubického kraje, byla řeč také o této soutěži. „Pro letošní rok jsme navýšili krajský příspěvek pro úspěšné obce v rámci soutěže Vesnice roku na tři miliony korun s tím, že vítěz získá jeden milion korun. V případě obce Suchá Lhota, která má rozpočet přibližně 1,7 milionu korun se jedná opravdu o velkou podporu,“ sdělil hejtman s tím, že pro letošní rok bylo hodnoceno celkem 13 obcí, což je počet, který by krajská samospráva do budoucna ráda výrazně navýšila.

Krajský radní pro oblast venkova, životního prostředí a zemědělství Miroslav Krčil hovořil především o dotačních programech kraje. Jedním z nich je podpora rozvoje vodohospodářské infrastruktury. „Na červnové jednání zastupitelstva předkládáme návrh na rozdělení prostředků v hodnotě 66 milionů korun pro 47 obcí. Také díky této podpoře se v regionu podaří městům a obcím zrealizovat stavby za více jak miliardu korun,“ sdělil radní Krčil. Ten hovořil také o krajském Programu obnovy venkova, který mimo jiné zahrnuje také podporu pro provoz venkovských prodejen a nově také podporu při přechodu standardní pošty do režimu pošta Partner. „Struktura dotačních programů pro obce je dlouhodobě stabilní a ani do budoucna nepředpokládáme výrazné změny. Snažíme se však také reagovat na různé výzvy, mezi které patří právě podpora udržení poštovních služeb na venkově. Pošta totiž stejně jako obchod není jen služba sama o sobě, ale plní také výraznou společenskou úlohu,“ sdělil radní Krčil.

V rámci setkání byla řeč také o tématu digitální technické mapy. Podle radního pro oblast regionálního rozvoje a evropských fondů Ladislava Valtra se Pardubický kraj řadí mezi ty připravené. Nutné však je, aby se připravovaly také jednotlivé obce. „Tvorba mapových podkladů byla krajům uložena novelou zákona o zeměměřictví. Projekt je náročný nejenom časově, ale i technicky. Do kompletní aktualizace a zpřesnění datových podkladů Pardubický kraj investuje přes 237 milionů korun, 196 milionů si však zajistí z dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeného ministerstvem průmyslu a obchodu. Jelikož se mají na vytvoření a aktualizaci digitální technické mapy podílet také obce, tak je naší snahou obcím v regionu maximálně pomáhat jak metodicky, tak právě i s částí jejich povinností v pořizování potřebných dat,“ uvedl radní Ladislav Valtr.