Pěšky do školy

1. 6. 2023 Obec a finance Školství

Organizace Pěšky městem vyhlašuje již posedmé výzvu Pěšky do školy. Výzva i letos žáky nabádá k pravidelnosti pěší docházky, oproti jiným akcím tedy nezdůrazňuje celkový počet kilometrů nachozených v daném týdnu, ale dlouhodobou změnu životního stylu.

Pěšky do školy

Celkem 306 škol a týmů a přes 72 000 dětí se v loňském roce zapojilo do výzvy a meziročně tak ztrojnásobilo počet účastníků zapojených do aktivní mobility. V roce 2023 je očekávána účast ještě vyšší. Celorepubliková výzva konaná v rámci Evropského týdne mobility (16.–22. 9. 2023) má za cíl aktivaci dětí k pravidelnému pohybu i zvýšení dopravní bezpečnosti v okolích škol. Registrace k akci byla zahájena koncem května. Pojďte s námi pěšky do školy! Registrace do výzvy Pěšky do školy je otevřená, výzva samotná běží ve školním týdnu od 18. do 22. září 2023.

„Cílem výzvy není nachodit v jednom časovém úseku co nejvíce kilometrů, ale především ukázat rodičům i dětem samotným, že existuje alternativa k automobilové dopravě, která dětem přináší fyzické i psychické benefity. Pěší doprava navíc uzdravuje nejen lidský organismus a duši, ale i okolí škol. Ty jsou především ve velkých městech automobilovou dopravou doslova ucpané,“ komentuje hlavní projektová manažerka Marie Čiverná.

ZŠ Jesenická, Bruntál
ZŠ Jesenická, Bruntál

Výzva je i letos otevřena jak pro základní, tak i pro mateřské a střední školy. Přihlásit se mohou celé školy, ale i jednotlivé třídy. S realizací pěších dnů vám pomůže praktický manuál Pěšky do školy. Účastníci výzvy mohou do školy vyrazit pěšky, na koloběžce nebo na kole. Pokud bydlí dál od školy, mohou přijet autobusem či tramvají a zbytek cesty dojít. V případě automobilové dopravy je žádoucí zaparkovat v desetiminutové dochozí vzdálenosti od školy, nikoliv až přímo u ní, kde se tvoří při začátku a konci výuky dopravní zácpy. Projekt cílí na školáky ze všech krajů a regionů České republiky. V počtu zapojených škol vloni dominoval Moravskoslezský kraj (55 zapojených škol). Až za ním se umístila Praha (39 zapojených škol) a Jihomoravský kraj (39 zapojených škol).

Doc. PhDr. Martin Musálek, PhD. z Fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy k tomu dodává: „Dolní končetiny máme proto, abychom hned po tom, co se naučíme stát, začali chodit a běhat. Obojí dnes dětem výrazně chybí. Rodiče nelení odvést ratolest do školky nebo školy autem třeba jen čtyři sta metrů s argumentem, že to mají po cestě. Byť za tím často skrývají obavy o bezpečí svých dětí. Přitom ranní procházka, nebo jízda do školy na kole je pro děti tím nejlepším tréninkem pro jejich tělo i mozek. Už dvacetiminutová procházka výrazně zvyšuje výkonnost našeho mozku.“

Projekt v rámci týdenní výzvy bude sledovat a následně vyhodnotí i ostatní aspekty cesty do školy. Díky zapojení do výzvy mohou města a obce získat důležitá data o dopravních návycích dětí i rodičů, zmapovat překážky a bariéry, které jejich rozhodování ovlivňují, a vyjít vstříc jejich potřebám při plánování městské mobility. Pěšky městem navíc pro učitele připraví i speciální edukační materiály o bezpečnosti, životním prostředí nebo dopravě ve veřejném prostoru.

Přihlášení k výzvě

Škola získá
 • zklidnění dopravy před školou
 • čistší vzduch před školou i ve třídách
 • děti, které se lépe soustředí na učení
 • příležitost k zapojení rodičů do aktivit školy
 • zábavné výukové materiály
 • metodickou podporu
Rodiče získají
 • čas strávený se svým dítětem
 • společné zážitky
 • více pohybu
 • posílení sousedských vztahů
 • příležitost ke spolupráci se školní komunitou
 • aktuální informace o kampani

Proč podporovat chůzi

Bezpečí
Ranní provoz před školou je pro děti nebezpečný. Obzvláště malé děti nejsou mezi couvajícími a parkujícími auty vidět, řidiči často zastavují na přechodech a znemožňují dětem bezpečně přejít nebo jim brání ve výhledu. Rodiče dovážející děti do bezprostřední blízkosti školy ohrožují ty, které jdou pěšky nebo jedou na kole či koloběžce. Děti, které pravidelně chodí s rodiči pěšky, se nejlépe naučí zásadám bezpečného pohybu po ulici.
Zdraví
Děti by se měly aktivně pohybovat minimálně 60 minut denně. Většině dětí dnes přirozený pohyb chybí, každé čtvrté dítě okolo 13. roku bojuje s nadváhou, nebo dokonce s obezitou. Chůze je zdravá, zlepšuje krevní oběh, pomáhá předcházet kardiovaskulárním a jiným civilizačním onemocněním. Ranní procházka dětem pomáhá se ve škole lépe soustředit, jak dokládá řada studií.
Životní prostředí
Každé auto před školními budovami zhoršuje vzduch, který děti celý den dýchají. Znečištěné ovzduší, které je v Praze z 90 % přičítáno právě dopravě, způsobuje v hlavním městě přibližně 500 předčasných úmrtí ročně. Koncentrace škodlivých prachových částic je v autě 7 až 12× horší než venku na ulici.
Zdravé vztahy mezi dětmi
Cesta do školy má důležitý socializační rozměr. Díky ní mohou vznikat přátelství i první lásky, děti získávají společné zážitky, mají čas na objevování světa, získávají pozitivní vztah ke svému okolí. Mladší děti sdílí cestu s rodiči, mohou jít společně za ruku a podělit se s nimi, co je čeká nebo co zažily.
Dav dětí jde do školy
Dav dětí jde do školy (© archiv Pěšky městem)