Starostové by měli vládnout světu

Ohlédnutí za XIX. Sněmem Svazu měst a obcí

26. 5. 2023 Obec a finance Ostatní

Před týdnem se konal v Olomouci XIX. Sněm Svazu měst a obcí ČR, což je organizace, která sdružuje 2812 municipalit, ve kterých žije téměř 8,5 milionů obyvatel České republiky. Taková instituce má plné právo podílet se nejenom na řešení lokálních problémů, ale ovlivňovat také věci veřejné.

Svaz měst a obcí České republiky

Potvrdil to i prezident republiky Petr Pavel, který byl hostem Sněmu první den jeho jednání a vyslovil velký respekt k práci starostů a starostek, když doslova řekl, že „…na komunální úrovni se to nedá okecat a tam je potřeba si to skutečně odpracovat.“ Tím se dostáváme i k titulu tohoto textu, protože prezident republiky citoval amerického politologa Benjamina Barbera, který hovořil o rostoucím významu měst a o slábnoucí schopnosti států řešit velké světové problémy. Vyslovil v této souvislosti tezi, že starostové by měli vládnout světu, protože svým praktickým a neideologickým přístupem jsou ideálními politickými lídry, a parlamenty starostů by byly zdrojem nápadů, jak řešit světové problémy. To se nepodařilo, ale prezident řekl, že „…organizace, jako je Svaz měst a obcí, jako je Sdružení místních samospráv, případně Asociace krajů by rozhodně měly hrát významnější úlohu při formulování veřejných politik.“

Petr Pavel vnímá, že místní a regionální samospráva je nedílnou součástí našeho politického systému, a byl překvapen způsobem komunikace vlády s obcemi například při rušení poštovních poboček. Reformy z centra by měly být konzultovány s pohledem dotčených obcí. Prezident chce hledat možná řešení místních a regionálních problémů cestou projednávání s vládou a jednotlivými ministry, a proto mimo jiné zřídil v Kanceláři prezidenta republiky k 1. červnu oddělení regionů a místních komunit.

Prezident republiky Petr Pavel v Olomouci na XIX. Sněmu SMO ČR
Prezident republiky Petr Pavel v Olomouci na XIX. Sněmu SMO ČR

První den jednání Sněmu byl ve znamení diskuze k odborným otázkám, ve které rezonovala především avízovaná úprava daně z nemovitých věcí a zejména způsob (ne)projednání těchto problémů s představiteli obcí a měst. Diskuzi předcházelo schválení zprávy o činnosti Svazu, zprávy o hospodaření a také zprávy kontrolního výboru. Jen pro informaci – roční rozpočet SMO ČR je vyrovnaný a pohybuje se nad hranicí 90 milionů korun, rezervní fond je ve výši 48 milionů korun. Účastníci vyslechli informaci o plnění priorit Svazu na období 2021+ a návrh klíčových témat pro další období. K diskuzi byl předložen návrh na zpracování Etického kodexu člena Svazu měst a obcí.

Pohled do sálu při jednání XIX. Sněmu SMO ČR
Pohled do sálu při jednání XIX. Sněmu SMO ČR

XIX. Sněm SMO ČR byl také sněmem volebním, vždy v roce následujícím po volbách do zastupitelstev obcí se na Sněmu volí nové orgány Svazu. Téměř 500 přítomných účastníků jednání zastupovalo prostřednictvím plné moci 54 % členské základy a Sněm tak byl schopný usnášení. Byla zvolena nová Rada, která má v současné době 103 členů a svým složením respektuje územní členění i strukturu Svazu (obce, města, statutární města i hlavní město Prahu). Předsednictvo SMO ČR je tvořeno třinácti členy, kteří jsou s výjimkou čestného předsedy (pražský primátor) a místopředsedů voleni jmenovitě ze členů Rady. Staronovým předsedou Svazu byl již potřetí zvolen František Lukl, starosta Kyjova, do funkcí místopředsedů byli opětovně zvoleni Miroslav Žbánek, primátor Olomouce a zároveň předseda Komory statutárních měst a Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek a předseda Komory obcí. Nově byl zvolen místopředseda Zdeněk Pištora, starosta města Postoloprty, předseda Komory měst a místopředsedkyně pro evropské záležitosti Kamila Bláhová, starostka města Litvínov.

Druhý den jednání byl věnován moderované diskuzi představitelů samospráv s představiteli státu k nejzávažnějším otázkám veřejné správy. Jednání sněmu se osobně zúčastnil předseda Senátu Miloš Vystrčil a vládní delegace, kterou tvořili premiér Petr Fiala, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ministr zemědělství Zdeněk Nekula a ministr dopravy Martin Kupka. Všichni vedoucí představitelé státu ocenili práci starostů a starostek i hospodaření obcí a měst. Upozornili na aktuální opatření, která byla přijata vládou ke konsolidaci veřejných financí v rámci ozdravného balíčku státního rozpočtu. Pro řadu účastníků bylo jistým zklamáním vystoupení předsedy vlády, který sice hovořil o nutnosti komunikace a spolupráce, převážně však jen vyjmenoval přijatá opatření vlády. Ve vztahu k obcím byl projev obsahově nevyvážený, obsáhle hovořil o působení Nezávislé sportovní agentury, ale k zákonu o obcích zazněly jen tři věty a k nejcitlivějším změnám daně z nemovitých věcí celých šest vět.

Následná diskuze starostů a starostek po vystoupení státních představitelů v podstatě završila názory, které zazněly v odborné rozpravě z předchozího dne i při debatě s prezidentem republiky. Návrh na zvýšení daně z nemovitosti, které si nárokuje stát v rámci konsolidačního balíčku však byl jedním z diskutujících zbytečně přehnaně označen za loupež století. Lze to ovšem přičíst právě formě projednávání těchto opatření, která se starostové, přestože se jich problematika bezprostředně týká, dovídají až z médií, a navíc mnohdy zkresleně. Oprávněná však byla kritika dotačního systému, stav dotačních výzev, jejich nepřehlednost a nekoncepčnost. Například na jeden projekt musí obec žádat dotaci z různých výzev, jejich získání je velmi nejisté a pro menší obce mnohdy prakticky nedostupné. Kritika zazněla směrem k financování školství a připravovanému zálohování PET lahví.

Tisková konference na závěr Sněmu
Tisková konference na závěr Sněmu

Na závěr jednání Sněmu i na následné tiskové konferenci bylo deklarováno předsedou vlády i předsedou Svazu, že v nejbližší době dojde k vzájemnému setkání, a komunikace i úspěšná spolupráce budou nadále pokračovat. XIX. Sněm SMO ČR lze označit za úspěšný. Autor si však nemůže na závěr odpustit poznámku, ovšem ve shodě s názorem většiny účastníků. Vzhledem k aktuální politické situaci bylo chybou, že tak významný kontakt s představiteli samospráv obcí a měst ignoroval ministr vnitra a ministr financí.

Antonín Eliáš