Šance na zákonné záruky odměňování pro samosprávu, SMS ČR vítá rozhodnutí Ústavního soudu

23. 5. 2023 SMS ČR Legislativa

Ustanovení zákona o obcích a dalších zákonů, podle nichž o odměně zastupitelů samospráv rozhoduje vláda, je neústavní. Ústavní soud zrušil také nařízení vlády, kterým stanovovala odměny volených představitelů obcí, měst a krajů, a to s odkladem do konce roku.

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR vítá rozhodnutí Ústavního soudu, které otevírá cestu, aby odměňování v samosprávě bylo upraveno na zákonné úrovni, a poskytovalo tak samosprávě garance před libovůlí výkonné moci. Poděkování patří rovněž senátorům, kteří vyslyšeli žádost SMS ČR, aby úpravu odměňování zastupitelů obcí u Ústavního soudu rozporovali. Dosavadní úprava porušovala právo na samosprávu.

„Stávající úprava odměňování představitelů samospráv byla dlouhodobě neobhajitelná. Pokud zastupitelé nemají zákonné záruky odměny za svou práci, kterou navíc vyplácí obec z vlastního rozpočtu, ocitají se samosprávy v područí vlády, čímž je porušeno ústavní právo na samosprávu. Rozhodnutí Ústavního soudu otevírá cestu k férovějšímu nastavení odměn zástupců samospráv na zákonné úrovni,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

Představitelé samospráv jako jediní volení zástupci neměli dosud zákonem zakotvené jakékoliv garance v odměňování. Peníze na odměny pocházejí přitom z obecního rozpočtu. Záleželo tak pouze na vládě, zda budou například odměny představitelů obcí reflektovat inflační vývoj, což obzvlášť minulá vláda Andreje Babiše opakovaně odmítala respektovat. Obce dnes nemohou například ani symbolicky finančně odměnit darem, byť nefinančním, své starosty, kteří úspěšně spravovali obce i po několik volebních období a obec pozvedli díky řadě projektů.

„Samosprávy byly dlouhodobě vystaveny vládní libovůli, což by mělo rozhodnutí Ústavního soudu ukončit. Mnoho představitelů samospráv vykonává své funkce neuvolněně ve vlastním volném čase a se zcela minimální odměnou,“ uvádí senátor Michael Canov, který jednal za skupinu senátorů před Ústavním soudem.

„Nyní je důležité, aby byla pravidla pro odměňování napravena podle požadavků Ústavního soudu, a to ve lhůtě jím stanovené. Náš klub bude prosazovat, aby zákon přinesl systémové řešení a také záruky pravidel odměňování představitelů samospráv. Je třeba také ponechat samosprávám určitou flexibilitu,“ říká Jan Sobotka, senátor a předseda senátorského klubu STAN.

SMS ČR žádá vládu, aby již připravené návrhy novely zákona o obcích a krajích a Hl. m. Praze předložila ve stávajícím znění a novely ve spolupráci s opozicí upravila pozměňovacím návrhem, k němuž SMS ČR navrhne dílčí konstruktivní změny, aby bylo odměňování představitelů obcí v souladu s Ústavou.