Komunitní energetika – praxe a právo

24. 5. 2023 Obec a finance Legislativa

Komunitní energetika může pokrýt až 80 % spotřeby českých domácností, říká to studie EGÚ Brno. Od širšího zavedení komunitní energetiky se očekává podstatné zvýšení energetické soběstačnosti obcí a měst. Rychlý nárůst střešních fotovoltaik v loňském roce odhalil nepřipravenost distribuční soustavy v některých regionech. A zejména s očekávaným rozvojem komunální energetiky bude potřeba rozvodnou síť radikálně posílit.

Energetická krize přinesla rozmach domácích fotovoltaických elektráren a jejich počet bude dál růst, jelikož všichni chtějí být více energeticky soběstační a mít stabilní ceny i tehdy, kdy trh není. Vlastní fotovoltaické panely lákají i kvůli poskytovaným dotacím a tlakům na ekologickou zodpovědnost nejen firem, ale také domácností. Vedle věcných problémů s kapacitou rozvodných sítí uvedený trend už nyní ukázal, že v praxi může způsobovat sousedské spory, které mohou skončit až u soudu.

Jako příklad lze uvést jeden aktuální případ, kdy budova z důvodu přestavby zastínila fotovoltaické panely na vedlejším domě, které tudíž přestaly plnit svůj účel – to může být problémem z hlediska návratnosti investice, ale zejména kvůli možnému porušení dotačních podmínek, které se vlastník jejich instalací zavázal plnit. Bude v tomto sporu zvýhodněný vlastník již déle instalovaných panelů, nebo jeho soused, který si stavbu upravil v souladu s územním plánem? Podle platné právní úpravy a soudní judikatury v tuto chvíli nelze přesně říct, která strana je v právu.

Ilustrační fotografie

Energetika bude přinášet v občanském a správním právu nejen kuriozity, ale s rozvojem alternativních zdrojů bude přibývat podobných případů i v jiných oblastech práva. Například v oblasti obchodního a mezinárodního práva jsou firmy stále více vázané unijními normami, zvláště u environmentálních úmluv, které jsou často úzce s energetikou spojené.

Komunitní energetika je jedním z faktorů, který může pomoci z dlouhodobého hlediska stabilizovat ceny energií i snížit energetickou chudobu. Funguje na principu tzv. sdílení elektřiny – například elektřinu vyrobenou ze solárních panelů na chalupě můžete posílat nejen do vašeho domu, ale třeba i bytu rodičů či sourozenců. K odpovídajícímu rozvoji komunitní energetiky je potřebné vyřešit nejen technické problémy sítě, ale jsou potřebné také odpovídající legislativní změny, na které se v Česku teprve čeká. V březnu však už ERÚ vydal návod, jak a za jakých podmínek je možné sdílet elektřinu v bytovém domě mezi jednotlivé bytové jednotky. Budou problémy s tím, co dělat, když vás odmítnou připojit, a jak to bude s technickými přetoky do sítě?

Komunitní energetika má potenciál poskytnout řešení v oblasti energetiky a klimatických změn. Podle sdružení Klimatické koalice je to další udržitelný směr nejen pro domácnosti, ale také pro rozvoj měst a obcí. O novele energetického zákona se stále jedná. Zákonodárci by při úpravě nových podmínek hospodaření s energií měli mít na paměti rovněž všechny související problémy a přijmout komplexní právní úpravu, jejíž součástí je také adekvátní zakotvení právní ochrany spotřebitele.

-as-