Posunutí limitů u poplatků za svoz odpadu umožní obcím lépe reagovat na zvýšené výdaje za odpady kvůli inflaci

18. 5. 2023 SMS ČR Legislativa

Poslanci mají ve třetím čtení rozhodovat o novele zákona o místních poplatcích. Součástí novely je i pozměňovací návrh na stanovení nové maximální výše poplatků za komunální odpady.

Sdružení místních samospráv ČR

Obce v případě schválení návrhu získají možnost, jak úpravou poplatku reagovat na zvýšené náklady související se svozem, tříděním a zpracováním odpadu, které v posledním roce značně vzrostly.

„Vysoká inflace a cena energií se zřetelně promítají i do výdajů, které obce hradí za komunální odpad. Navýšení limitů neznamená plošné zdražení svozu odpadů pro občany, ale dává obcím širší mantinely, aby v daném místě poplatky případně upravily, pokud by tyto náklady výrazněji zasahovaly do obecního rozpočtu,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

Obzvlášť v posledním roce došlo k navýšení nákladů na sběr, svoz a následné třídění a zpracování komunálních odpadů. Zatímco v roce 2020 činil průměrný celkový náklad za odpadové hospodářství na občana 1064 Kč, již v roce 2021 stoupl dle údajů společnosti EKO-KOM, a. s., na 1167 Kč/obyvatele. Dle informací z obcí a dopočítáním míry inflace lze dovodit, že v loňském roce se celkové náklady pohybovaly již okolo 1500 Kč/obyvatele.

Pozměňovací návrh upravuje limity poplatků jak pro případ, že jsou stanoveny tzv. paušálně, tak na základě hmotnosti či objemu odpadu. V případě poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se horní hranice limitu posouvá na 1800 Kč (nyní 1200 Kč). U poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci návrh navyšuje maximální sazbu na 10 Kč za kilogram (nyní 6 Kč/kg). Pokud se poplatek vyměřuje podle objemu odpadu nebo kapacity popelnice, tak je maximální výše stanovena na 1,80 Kč za litr (nyní 1 Kč/litr).

„Jedná se o maximální výši sazby poplatku, kterou může obec stanovit, nikoliv o faktické zdražení. I nadále zůstane na samostatném rozhodnutí obce, jakou částkou občany a další účastníky systému odpadového hospodářství zpoplatní,“ dodává Eliška Olšáková.