Nadace právě otevírá své největší letošní grantové výzvy na výsadbu stromů, chystá se rozdat 5,6 milionů

12. 5. 2023 Nadace Partnerství Životní prostředí

Zájemci o podzimní výsadbu alejí, sadů, remízků ale i samostatných stromů mimo les mohou nyní zažádat o granty Sázíme budoucnost. Aktuálně Nadace Partnerství nabízí hned tři výzvy: administrativně zjednodušený grant do 30 tisíc korun, výzvu do 150 tisíc a poslední, specifickou pro obec, která letos vysadí tradiční Alej svobody. Celkem má v úmyslu Nadace Partnerství prostřednictvím grantů na podzimní výsadby rozdělit téměř 5,6 milionů korun. V celoročním součtu pak počítá s částkou 18 milionů.

Nadace Partnerství

Jednotlivé výzvy se neliší pouze výší maximální podpory, ale také okruhem možných žadatelů. Grant Alej svobody může získat pouze obec, grant do 30 tisíc je ideální pro spolky, neziskovky, školy nebo menší obce, které mají obavy z nadměrného papírování a chtějí si nejprve vyzkoušet výsadbovou akci v menším měřítku. Výzva do 150 tisíc je určená k financování větších projektů, navíc v ní mohou žádat i jednotlivci. Uzávěrka žádostí na Alej svobody je už 18. června, zbylé dvě výzvy jsou otevřené do konce července.

„Zájem o sázení stromů je v celé republice obrovský. V grantových výzvách na jarní výsadby počet žádostí několikrát převyšoval naše možnosti financování. Proto jsme se rozhodli za pomoci našich partnerů, v čele se Státním fondem životního prostředí, prostředky na podzimní granty významně navýšit. Věříme, že právě tento typ podpory pomáhá lidem ve všech koutech naší země, aby využili svou energii i nápady a přeměnili kus světa na lepší místo,“ komentuje Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství.

Okrasné stromy v léčebné zahradě u nemocnice, jedlý park poblíž mateřského centra, proměna bývalé skládky na zelené návrší, stromořadí vysázené za nacistické oběti nebo obecní sad

s včelíny – to jsou ukázky projektů, které se už díky grantům Sázíme budoucnost realizovaly. Stojí za nimi například dobrovolní hasiči, skautské oddíly, členstvo nejrůznějších neziskových organizací a spolků, aktivní starostové a starostky i aktivní jednotlivci. Ti všichni chtějí zlepšit své životní prostředí i kvalitu života a dokáží pro své projekty nadchnout další dobrovolníky. Nadace Partnerství za 31 let své existence už podpořila přes 3600 organizací.