Starostové měli možnost projednat připravovaný Zákon o podpoře bydlení

5. 5. 2023 Ústecký kraj Regiony

Ve středu 3. května 2023 proběhlo na Krajském úřadě Ústeckého kraje jednání, které se týkalo připravovaného Zákona o podpoře bydlení. Jednání bylo iniciováno prvním náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Jiřím Kulhánkem a účastnili se jej starostové obcí s rozšířenou působností.

Ústecký kraj

Hosty jednání byli Vít Lesák z Ministerstva pro místní rozvoj, které zákon ve spolupráci Ministerstvem práce a sociální věcí připravuje. Dále Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování.

Protože se příprava zákona posunula do závěrečné fáze a blíží se jeho mezirezortní připomínkové řízení, byla cílem setkání nejen jeho prezentace, ale i diskuze se zástupci obcí a vyslechnutí jejich připomínek týkajících se současné praxe i budoucí aplikace zákona.

Zákon je vytvářen v souladu s programovým prohlášením vlády, které si klade za cíl nabídnout obcím soubor volitelných nástrojů, co umožní systematicky řešit bytovou situaci obyvatel a zajistí efektivnější pomoc ohroženým dětem podle potřeb dětí a rodin. Zákon má pomocí dotačních titulů umožnit rekonstrukce i výstavby nových bytů. Má stabilizovat ceny nájemného tvorbou map uvádějících obvyklé místní ceny nájmů a optimalizovat tak výplaty příspěvků na bydlení. Zákon zvýší ochranu nájemců před nevýhodnými nájemními smlouvami i pronajímatelů před nedodržováním jejich pravidel.

„Připravovaný zákon je součástí balíčku dalších opatření, která mají zajistit dostupnost bydlení pro zhruba 1 270 000 osob ohrožených ztrátou bydlení, energetickou chudobou nebo nadměrnými náklady na bydlení. Měl by například zabránit zbytečnému stěhování seniorů a rodin s dětmi do nevyhovujících prostor kvůli levnějším nájmům. Také by měl výrazně omezit činnost takzvaných obchodníku s chudobou, kteří inkasují vysoké sumy z nájmů nevhodných nemovitostí. Další spolupráce s obcemi i ministerstvy zapojenými do tvorby zákona bude probíhat,“ upřesnil Jiří Kulhánek.

Aplikace zákona mimo jiné umožní výchovu dětí v řádných podmínkách, umožňující jejich rozvoj a vzdělávání. Pomůže obětem domácího násilí a uvolní kapacity azylových domů.