Rainstone – zatravňovací dlažba pro designové řešení vodopropustných ploch

28. 4. 2023 LiaStone Životní prostředí

Sucho je v posledních letech všudypřítomným problémem, se kterým se potýkají domácnosti i obce. Ke změnám lokálního mikroklimatu přispívá také odtok dešťové vody bez dalšího užitku do kanalizace. Až dvě třetiny zpevněných povrchů totiž tvoří nepropustné chodníky, parkoviště a další plochy související s automobilovou dopravou. Proto v rámci modrozelené architektury vznikají opatření, která mají pomáhat snížení povrchového odtoku a efektivnějšímu využití srážkových vod. Tato řešení jsou také často podporována z různých dotačních programů.

Liapor

Použití zatravňovacích dlažeb je adekvátní náhradou nepropustných povrchů chodníků, příjezdových cest, parkovišť, cyklostezek, teras a podobně. Zatravňovací dlažba umožňuje dešťové vodě vsakování do půdy místo toho, aby bez užitka odtekla kanalizací. Díky tomu lze zabránit nejen snižování hladiny podzemních vod, ale také snížit teplotu vzduchu a zvýšit vlhkost. Okolní zeleň také obvykle vykazuje nižší potřebu zálivky. Vodopropustné plochy pomáhají při vydatných deštích díky vsakování vody do půdy odlehčit kanalizaci. Mohou být také vhodným řešením ke snížení nákladů na retenční nádrže.

Zatravňovací dlažba Rainstone
Zatravňovací dlažba Rainstone

Použití zatravňovacích dlažeb může přinést výhody i při stavebním řízení při počítání koeficientu zastavěnosti na stavební parcele. Zatravňovací dlažba se totiž často nezahrnuje do zastavěné plochy. Díky ní tak můžete „ušetřit“ cenné čtvereční metry. To je však vždy nutné ověřit v územním plánu obce.

Nové designové řešení

Designové řešení vodopropustných ploch přináší nová zatravňovací dlažba Rainstone od Liaporu – elegantní betonová dlažba, která zaujme na první pohled. Na tvarovkách o rozměru 400×400×100 mm se pravidelně střídají rovnoběžné betonové pruhy a stejně široké mezery. Při pokládce tak vznikají přímé linie, které v kombinaci se zatravněním nebo dekoračními zásypy vytváří efektní plochy vhodné nejen pro chůzi, ale také pro pojezd osobními i nákladními vozy. Zatravnění může tvořit až 40 % z celkové výměry. Chcete-li plochu ať už z praktických nebo designových důvodů opticky „rozbít“, můžete Rainstone kombinovat s hladkými dělícími tvarovkami, které snadno oddělí třeba parkovací stání nebo vytvoří chodníky.

Zatravňovací dlažba Rainstone
Zatravňovací dlažba Rainstone

Pokládka

U zatravňovacích dlažeb je stejně jako u všech ostatních betonových dlažeb důležitá dobře provedená pokládka, pro níž je základem pečlivě zhutněný podklad. Jednotlivé kostky se pak kladou do předem promyšlené sestavy. Optimální mezery mezi jednotlivými řadami zajistí distanční výstupky a správnou vazbu zase do sebe zapadající drážky.

Údržba

Dlažba jako taková nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Jinak je tomu ale v případě zatravnění. Důležité je již v začátku dbát na dobré promíchání travního semene se substrátem, aby tráva mezi žebry rovnoměrně zakořenila. Při letní suchu je potřeba zajistit také pravidelnou zálivku. Pro zkrácení porostu si vystačíte s klasickou sekačkou.

Zatravňovací dlažba Rainstone
Zatravňovací dlažba Rainstone

Využijte nyní zvýhodněných cen pro obce! Nechte si zpracovat individuální cenovou nabídku. Další informace o vegetačních dlažbách LiaStone najdete na www.liastone.cz.