Zimní výtluky na vozovkách

2. 5. 2023 Obec a finance Doprava

Je tady jaro, a tak nejenom každý motorista, ale často i běžný cestující v autobusech veřejné dopravy znovu objevuje, co jsou to zimní výtluky na vozovkách. Větší i menší trhlinky na povrchu silnic se po zimním provozu postupně promění na větší či menší prolákliny, výtluky, které znepříjemňují život všem uživatelům silniční sítě a způsobují plno starostí jednotlivým správcům komunikací.

Preventivní údržba i následné opravy komunikací jsou při použití obvyklých technologií zpravidla provázeny dopravní uzávěrou, která způsobuje řadu provozních problémů. Odstranit tyto potíže může nová mikrovlnná technologie pro preventivní opravy poruch na asfaltových vozovkách. Ministerstvo dopravy ČR nedávno udělilo formou tzv. Technického předpisu oficiální oprávnění této technologii. Na preventivní opravy touto metodou má patent česká společnost FUTTEC, která již v tuzemsku opravila uvedenou technologií více než 1000 výtluků. A brzy vyrobí další „mikrovlnné cestáře,“ tj. stroje, které umožní, aby se finančně efektivní, rychlé, ekologické a trvalé preventivní opravy vozovek staly v České republice běžné. Díky tomu řidiči už nebudou muset stát v dlouhých frontách, jako tomu často bývá při opravách tradičními technologiemi. Společnost má zároveň v plánu s touto inovativní technologií expandovat i na zahraniční trhy.

Celoroční oprava výtluků technologií mikrovlnného ohřevu, při níž nevznikají žádné spáry, přispívá k dlouhodobé a preventivní údržbě asfaltových povrchů. A v tuzemsku se již na mnoha místech osvědčila, např. při opravách pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy nebo pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. V současnosti se proto vyvíjí inovativní systém založený na automatizaci a digitalizaci pro ještě efektivnější plánovaní oprav na tuzemských komunikacích.

Mikrovlnný cestář – pilotní zařízení FT3
Mikrovlnný cestář – pilotní zařízení FT3

Patentovaná technologie FUTTEC® dokáže zacelit výtluk na asfaltovém povrchu bez vzniku spáry, změny původních parametrů komunikace a nutnosti dlouhodobých uzavírek, spojených s objížďkami a dopravními kolonami. Tyto opravy probíhají pomocí unikátních stavebních strojů: Pilotního zařízení FT3 s příslušenstvím (tzv. mikrovlnného cestáře pro kompletní bezespáré opravy výtluků o rozměrech do 60×80 cm), nebo samostatné mikrovlnné pece k zahřátí asfaltové směsi (pro dočasné opravy výtluků větších rozměrů). Ta bude mít širší využití i na zanedbanějších silnicích II. a III. třídy.

„Vydané oficiální oprávnění pro opravy vozovek mikrovlnnou technologii mění stereotypní přístup, který dosud převládal při rozhodování o údržbě a opravě silnic. Pokud se totiž výtluky nezacelí brzy poté, co vzniknou, začnou se dále rozrůstat, což má za následek nevratné poškození asfaltového povrchu, vyžadující pak už radikální zásah – včetně vyfrézování celého povrchu silnice a s tím spojených rozsáhlých dopravních uzavírek. Pomocí systému mikrovlnné technologie lze těmto škodám účinně předejít a zajistit tak větší plynulost a bezpečnost dopravy. Zároveň se omezí riziko vzniku velkých finančních ztrát a zmenší se produkce CO2, emitovaného jinými metodami oprav,“ komentuje Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel společnosti, která se dále věnuje vývoji „mikrovlnného cestáře“ nové generace: Rozvíjí v něm myšlenku digitalizace a automatizace (včetně využití tzv. „Big Data“ a umělé inteligence) pro efektivní plánování oprav na základě přesně identifikovaných potřeb správců silnic.

Technologie je výsledkem dlouholetého výzkumu a zdokonalování, vznikla ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a VUT v Brně. Společnost za ni získala ocenění Vizionáři 2019 ve stejnojmenné soutěži sdružení CzechInno. Navíc se v rámci programu EU Horizon 2020 podařilo získat dotaci ve výši 1,8 mil. eur na komercionalizaci této inovativní technologie. Patent funguje na principu ohřevu asfaltových směsí pomocí mikrovlnné technologie, díky čemuž je zajištěn hloubkový ohřev opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi. Výsledkem je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. Díky tomuto principu může být oprava silnic realizována celoročně, tedy i v zimním období. Mezi další výhody mikrovlnné technologie patří rychlost, flexibilita, efektivita a úspory nákladů i lidských zdrojů, ekologičnost, zdravotní nezávadnost a transparentnost (během opravy vzniká protokol, který je záručním listem k opravě).