Karlovarský kraj přispěje obcím na protipovodňovou ochranu

25. 4. 2023 Karlovarský kraj Regiony

Zpracování digitálních povodňových plánů či pořízení varovných systémů – to vše může být hrazeno z dotačního programu vyhlašovaného Karlovarským krajem. V letošním roce bude podpořeno na 8 projektů částkou přesahující 1 milion korun. Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje na svém posledním dubnovém zasedání. Rozdělení dotací bude ještě projednávat krajské zastupitelstvo.

Karlovarský kraj

„Na tento dotační program bylo pro letošek z rozpočtu kraje vyčleněno 1,5 milionu korun. Dotace jsou poskytovány přednostně obcím, dále pak právnickým a fyzickým osobám s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků. Část nákladů na realizaci projektu, která je hrazena z dotace, činí 80 procent z celkových uznatelných nákladů, maximálně však 250 tisíc korun. Žadatel se pak na realizaci projektu podílí částkou 20 procent z celkových nákladů,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec.

Základním kritériem pro hodnocení žádostí je soulad s platnou Strategií ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje. Žádosti jsou administrovány v pořadí, v němž byly doručeny. Pokud dojde k vyčerpání finančních prostředků, administrátor dotace tuto skutečnost oznámí dalším žadatelům. To se ale naštěstí v letošním roce nestalo. Z prostředků kraje bude podpořeno zpracování a aktualizace digitálních povodňových plánů pro obec Velký Luh, města Nová Role a Březová či městys Svatava. Díky krajské dotaci bude zmodernizován také lokální varovný systém Svazku obcí Bystřice, pořízen nový systém pro obec Děpoltovice a město Toužim nebo zrealizována dodávka a instalace prvků varovného informačního bezdrátového systému města Loket.

Veronika Svobodová