Na řadě je Novoborsko, další z hospodářsky a sociálně ohrožených území bude mít svou studii

20. 4. 2023 Liberecký kraj Regiony

Setkání Svazku obcí Novoborska hostila 18. dubna Skalice u České Lípy. Účastníci se mimo jiné zabývali budoucí spoluprací, která povede ke vzniku studie vymezující problematické oblasti Novoborska. To se řadí k hospodářsky a sociálně ohroženým územím. Studie by měla být hotová do konce tohoto roku.

Liberecký kraj

Hospodářsky a sociálně ohrožená území jsou charakteristická například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Jejich vymezení stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2027. V Libereckém kraji se jedná kromě Novoborska také o Frýdlantsko, Novoborsko, Semilsko, Tanvaldsko a také bývalý vojenský újezd Ralsko.

„V našem kraji máme celkem pět těchto specifických území, pro dvě z nich je již studie zpracována, a to pro Frýdlantsko a také Tanvaldsko,“ zmínil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Veškeré informace o hospodářsky a sociálně ohrožených územích v Libereckém kraji se nacházejí na stránkách Regionální stálé konference Libereckého kraje, kde je také ke stažení studie.

„Díky studiím dojde ke zmapování potřeb hospodářsky a sociálně ohrožených území a lepšímu zacílení financování z různých zdrojů. Podporu tak mohou získat oblasti, které jsou aktuálně upozaďovány. Přínosem je také navázání spolupráce mezi krajem a aktéry z území. Do budoucna plánujeme také komunikaci s dalšími obcemi spadajícími do hospodářsky a sociálně ohrožených území, konkrétně se jedná o oblast Semilska a také prostor bývalého vojenského újezdu Ralsko,“ dodal Ulvr.

Nedílnou datovou základnou pro zpracování takovýchto studií je Informační systém projektových záměrů. Ten je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty. Prvotně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi. Nalézá se na webu www.projektovezamery.cz.

Jan Mikulička