Hrozí ještě rychlejší rozevírání nůžek mezi regiony, SMS ČR varuje před rušením dotací pro obce

18. 4. 2023 SMS ČR Dotace

Sdružení místních samospráv ČR důrazně varuje před rušením národních dotací pro obce a města v České republice v rámci hledání úspor ve státním rozpočtu. Zásadním způsobem by byl omezen rozvoj obcí a měst a ještě výrazněji by pokračovalo rozevírání pomyslných nůžek mezi jednotlivými regiony.

Sdružení místních samospráv ČR

„Národní dotace jsou nástroj pro snižování rozdílů mezi silnějšími a slabšími regiony, pro podporu znevýhodněných oblastí a zvyšování kvality života našich občanů. Chceme-li zastavit vylidňování venkovských regionů, což je akutní problém našeho venkova, rušením dotací pro obce si podřízneme sami pod sebou větev,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

Sdružení místních samospráv zároveň zdůrazňuje, že s národními dotacemi se počítalo i pro určité doplnění programů EU zejména pro menší obce, pro které je problematické na tyto typy dotací v některých oblastech dosáhnout. Dotační podpora umožňuje například obcím financovat výstavbu a opravy silnic, škol, školek, chodníků, mostů, lávek, kulturních domů, sportovišť a další obecní infrastrukturu.

„SMS ČR si uvědomuje, že státní rozpočet se nachází ve složité situaci, jejím řešením ale není plošné rušení národních dotací pro obce. Vhodnější variantou je omezení dotací pro soukromé subjekty, případně postupné navyšování míry spolufinancování dotací, což by přineslo úsporu ve výši desítek miliard korun,“ dodává Eliška Olšáková.