V Poděbradech jednali zástupci krajů o cestovním ruchu

18. 4. 2023 Středočeský kraj Regiony

V Poděbradech se 13. a 14. dubna sešli zástupci Pracovní skupiny a Komise pro cestovní ruch Rady Asociace krajů ČR. Tématem jednání byl zákon o cestovním ruchu, podpora investic, problematika geoparků nebo příprava výstavy Expo v Japonsku. Setkání, které hostil Středočeský kraj, se účastnili také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj nebo agentury CzechTourism.

Středočeský kraj

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj prezentovali aktuální informace z tohoto resortu, včetně podrobností o připravované dotační podpoře i legislativních návrzích v oblasti cestovního ruchu. Informovali rovněž o vývoji přípravy komponenty, zaměřené na podporu cestovního ruchu, v rámci Národního plánu obnovy. „Diskuse byla velmi plodná, oceňuji řadu informací, které poskytli zástupci z ministerstva, zejména informace o m ožnostech podpory cestovního ruchu v programech IROP, stejně jako o stavu přípravy podpory z Národního plánu obnovy,“ uvedl Václav Švenda, radní Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Zástupce Karlovarského kraje ve spolupráci s agenturou CzechInvest informoval o podpoře investic v cestovním ruchu a lázeňství. Agentura CzechTourism seznámila přítomné s programem na podporu gastronomie v Česku včetně aktuálních informací v činnosti agentury. Dalšími body programu byly Projekt Cyklovize 2030, jehož cílem je vytvoření bezpečné dopravní sítě, podpora Klubu českých turistů, či označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích 2022.

Na závěr představil Václav Švenda, radní Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, představil výsledky jednání za účelem nastavení systematické podpory geoparků: „Geoparky jsou významné z hlediska mnoha oblastí, kromě vědy a výzkumu, či výchovy a vzdělávání, jsou významným činitelem ovlivňujícím cestovní ruch v daném regionu. Systematická podpora financování rozvoje těchto důležitých celků však chybí. Velice oceňuji, že se nám podařilo dosáhnout shody na několika bodech, které pro řešení této problematiky považujeme za zásadní. Jedním z těchto bodů je výzva Ministerstvu životního prostředí k vytvoření dotačního titulu, díky kterému by bylo možné podpořit jejich rozvoj a provozní činnost.“

V rámci doprovodného programu, který pro účastníky připravila Středočeská centrála cestovního ruchu, si účastníci mohli užít plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Nymburka a zpět. V Nymburce pak absolvovali prohlídku hradeb a části historického centra města. „Jsem velice rád, že jsme mohli přivítat účastníky tohoto setkání ve Středočeském kraji. Věřím, že jim toto setkání přineslo nejen řadu užitečných podnětů a informací, ale též spoustu krásných zážitků,“ uvádí radní Švenda.

Michal Kroutil