Středočeský kraj i letos přispívá obcím na péči o nově vysazené stromy

14. 4. 2023 Středočeský kraj Životní prostředí

Celkem 324 tisíc korun chce poskytnout Středočeský kraj pěti obcím, které požádaly o peníze na následnou péči o nově vysazené stromy. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento účel v rozpočtu kraje na rok 2023 je 2 miliony korun. Rozdělení projednali radní, konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

Středočeský kraj

„Pokud města a obce vysázely stromy z národních zdrojů, mohou u nás žádat na každý kus až o patnáct set korun na jejich následnou péči. Fond od letoška přešel z odboru dotačních projektů na odbor životního prostředí pod upraveným názvem Výsadba stromů,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková. Příspěvek od kraje by měly dostat obce Svinaře, Okřínek, Poříčany, Třebusice a Volárna. O poskytnutí daru podle Pravidel 2023 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů rozhodne zastupitelstvo.

Cílem programu je přispět ke zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy. Jde například o výchovný řez, pravidelnou zálivku nebo opravy či výměny kůlů, kotvení a podobně. „Vysazením nového stromu vše teprve začíná. Je důležité mu věnovat pozornost ještě v dalších letech, aby se mu dařilo a dobře prospíval. Díky tomu pak můžeme očekávat kvalitní veřejný prostor, případně vyrovnávání teplotních extrémů nebo zlepšení kvality ovzduší a zadržování vody. Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1500 Kč na jeden vysazený strom,“ doplnila radní s tím, že žádosti o dar v rámci Programu 2023 a schválených pravidel mohou obce posílat až do konce letošního roku, respektive do vyčerpání fondu.

Michal Kroutil