Novela zákona o matrikách: zavedení matričního informačního systému, možnost uzavřít registrované partnerství na kterémkoli matričním úřadu

13. 4. 2023 MV ČR Legislativa

Zavedení matričního informačního systému, možnost vstoupit do registrovaného partnerství před kterýmkoli matričním úřadem, určení otcovství tzv. trojdohodou na matričním úřadu či posílení práv dětí při rozhodování o změnách jejich jmen. Tyto a další změny přináší novela zákona o matrikách, kterou 12. dubna 2023 schválila vláda.

Ministerstvo vnitra České republiky

Hlavní změnou, kterou novela zákona přináší, je zavedení centrálního matričního informačního systému eMatrika. Systém, který bude propojen s dalšími informačními systémy veřejné správy, budou využívat všechny matriční úřady a určené zastupitelské úřady v zahraničí. „Tento nový moderní elektronický informační systém zefektivní vedení matriční agendy a sníží administrativní zátěž jak matrikářů, tak i občanů, kteří potřebují údaje z matrik,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Občan tak bude moci získat např. rodný list na kterékoli matrice a na vybraných zastupitelských úřadech. Zavádí se i matriční doklady v elektronické podobě. Elektronicky bude možné si zařídit doslovný výpis z matriční knihy, užívání jména v jiném tvaru nebo vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku. Uvedení eMatriky do provozu je plánováno na 1. leden 2027.

Možnost vstupu do registrovaného partnerství pouze na jednom ze čtrnácti registrujících matričních úřadů bude brzy minulostí. Novela zákona o matrikách, kterou připravilo Ministerstvo vnitra, plánuje toto omezení zrušit. Páry tak budou moci uzavřít registrované partnerství na jakémkoli matričním úřadě. Ministerstvo vnitra dlouhodobě usiluje o odstranění forem znevýhodnění osob LGBTQ+ a dalších menšin ve společnosti. „Chceme těmto lidem usnadnit život a odstranit zcela zbytečné komplikace.Tato novela zákona v praxi umožní, že partneři či partnerky již nebudou muset cestovat do krajského města, ale vstoupit do partnerství budou moci třeba v obci, kde bydlí,“ přibližuje ministr vnitra Vít Rakušan. Prohlášení o vstupu do partnerství bude nově možno na základě žádosti učinit na kterémkoli vhodném místě a v kteroukoli vhodnou dobu ve správním obvodu příslušného matričního úřadu, jako je tomu u klasických svateb.

Novela zákona o matrikách, kterou dnes schválila vláda, přináší i další novinky v oblasti rodinného práva. Nejen před soudem jako dosud, ale i před matričním úřadem bude nově možné určit otcovství tzv. trojdohodou neboli souhlasným prohlášením matky, jejího manžela, který není otcem, a skutečného otce. Rovněž budou posílena práva dětí při rozhodování o změnách jejich jmen, a to snížením věkové hranice ze stávajících 15 na 12 let, od které je vyžadován jejich souhlas. Také bude možné nově do matriční knihy zapsat i zdrobnělá či domácká jména. Návrh zákona počítá s tím, že tyto novinky začnou platit již od 1. ledna 2024.

Klára Dlubalová