Pardubický kraj má připraveny velké přeshraniční projekty, Unie zaplatí až 80 procent nákladů

6. 4. 2023 Pardubický kraj Regiony

Pardubický kraj se dlouhodobě snaží využívat všech dostupných dotačních programů, a to jak státních, tak evropských. Jedním z nich je operační program přeshraniční spolupráce INTERREG Česko–Polsko 2021–2027. Do něj chce kraj podat žádost na modernizaci silnice II/311 Mladkov–Jablonné nad Orlicí, na přeshraniční jízdy parních vlaků a vybudování železničního muzea v Dolní Lipce a na úpravy vnitřního prostoru vchodového objektu tvrze Bouda.

Pardubický kraj

„Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG Česko–Polsko se v minulosti využíval méně, jelikož vždy je nutné na polské straně najít adekvátního partnera, který by svým projektem vyhovoval nastaveným parametrům výzvy. V rámci stávajícího programového období máme v tuto chvíli připravené tři projekty, u kterých bychom chtěli podat plnou žádost o dotaci, která by mohla v rámci těchto projektů dosáhnout až 80 procent způsobilých výdajů,“ uvedl krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

První z připravených projektů se týká rozvoje tvrze Bouda. „Naším cílem je komplexní úprava vnitřního prostoru vchodového objektu tvrze Bouda do podoby z roku 1938, a to včetně repliky dobových padacích vrat do vjezdu pro nákladní automobily, periskopů a zaměřovací optiky přístrojů či výstroje pancéřových zvonů. Vše bude doplněno o nábytek, lafetace, zbraně a vybavení. V tuto chvíli činí předpokládané náklady 21,5 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že partnerským projektem je na polské straně Podziemne miasto Osówka nedaleko města Gluszyca.

Druhý projekt je připraven na společné přeshraniční jízdy parních vlaků včetně úprav a dobudování zázemí pro jejich provoz v Dolní Lipce, Dzieržoňově a Javořině Slezské. „Pro tento projekt jsme měli od samého počátku na polské straně jasné partnery, kterými jsou Nadace pro ochranu průmyslového dědictví Slezska a město Dzieržoňov. Náklady na přeměnu areálu depa v Dolní Lipce na železniční muzeum jsou v tomto případě kalkulovány zhruba na částku přesahující 71 milionů korun,“ sdělil radní Valtr.

Třetí projekt s názvem „Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka II“ v sobě skrývá modernizaci silnice II/311 z Mladkova do Jablonného nad Orlicí, kde je na polské straně partnerem Kladsko. „Pokud vše půjde podle našich představ, tak bychom chtěli zahájit stavební práce nejpozději v roce 2025. Předpokládané náklady projektu činí v tuto chvíli 171 milionů korun. Evropská dotace by nám mohla přinést až 136 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický. Podle radního Valtra je tato komunikace zajímavá tím, že ji využívají zaměstnanci z polské strany hranice pro dojíždění do zaměstnání. „I na základě komunikace se zaměstnavateli chceme do budoucna prověřit možnosti pravidelného přeshraničního autobusového spojení tak, aby například polští zaměstnanci z Jablonného nad Orlicí a okolí mohli využít společnou autobusovou dopravu a nikoliv individuální přepravu osobními automobily. Jsem přesvědčený, že tento krok v dané oblasti ulehčí situaci i českým zaměstnavatelům,“ vysvětlil kroky kraje radní Ladislav Valtr.