Středočeský kraj uvolní na podporu venkovských prodejen z krajského rozpočtu 3,7 milionu Kč

31. 3. 2023 Středočeský kraj Regiony

Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelům schválit dalších 51 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. Prvních 53 žádostí již schválilo Zastupitelstvo na svém pondělním zasedání. Nyní se jedná o žádosti, kterým nebylo možné vyhovět v rámci alokace v programu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rada proto rozhodla uvolnit z krajského rozpočtu celkem 3,7 milionu Kč tak, aby bylo možné uspokojit všechny přijaté žádosti.

Středočeský kraj

„Cílem programu je snížit provozní náklady maloobchodních prodejen prostřednictvím dotace. Konkrétní částka podpory dosahuje v průměru přes 70 000 korun na prodejnu, což je zcela jistě dle našeho názoru efektivní pomocí, a to zejména s ohledem na ceny energií, které se dotkly téměř všech. Nad rámec alokace jsme rozhodli z krajského rozpočtu podpořit také další žadatele tak, abychom uspokojili veškeré došlé žádosti,“ vysvětluje náměstek Kašpar.

Přidělení dotace musí posvětit ještě zastupitelstvo. Celkem v rámci dotačního programu bude v případě kladného stanoviska zastupitelů podpořeno 104 žádostí na podporu vesnických obchůdků za celkem 7,7 milionu korun.

Michal Kroutil