Na podporu kultury, knihoven a obnovu kulturních památek poskytne kraj dotace ve výši 41 milionů korun

28. 3. 2023 Středočeský kraj Dotace

Krajští zastupitelé schválili žádosti o dotace pro projekty podané v rámci tří programů, na podporu základních knihoven, na podporu kultury a na obnovu památek. Středočeský kraj podpoří celkem 100 projektů v celkové výši 41 milionů korun.

Středočeský kraj

V rámci tematického zadání Obnova památek určených ke společenskému využití kraj podpoří celkem 13 projektů v celkové výši 30,5 milionů korun. Z podpořených projektů je možné jmenovat například Obnovu fary v obci Maršovice či dokončení rekonstrukce a obnovy Hutě Barbora v Jincích. Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda vysvětluje účel dotace: „Cílem dotace bylo podpořit projekty na obnovu kulturních památek ke společenskému využití. Fara Maršovice je významná kulturní památka z počátku 30. let 18. století. Po dokončení rekonstrukce v ní vznikne zázemí pro sociální služby pro seniory a rodiny s dětmi. Objekt historické fary tak bude sloužit lidem, stane se otevřeným místem pro klienty služeb, jejich rodiny i celou komunitu.“ Dalším z podpořených projektů je rekonstrukce a obnova Huť Barbora v obci Jince na Příbramsku. Huť je stavebně nejucelenější a nejlépe dochovanou památkou starší éry vysokopecní výroby surového železa v Čechách z počátku 19. století. Po dokončení rekonstrukce je v prostorách hutě počítáno s instalací 4 expozic připomínajících historii hutnictví a další prostory pro komunitní setkávání občanů městyse Jince. „Jde o významný projekt, který výrazně obohatí nabídku atraktivit regionu a přispěje tak k rozvoji cestovního ruchu v oblasti Příbramska,“ uvádí radní Švenda.

V rámci tematického zadání Obnova kulturních památek podpoří kraj 28 projektů v celkové hodnotě 7,5 milionů korun. Mezi podpořenými projekty je například dokončení obnovy jižní fasády kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou nebo obnova střechy kostela sv. Václava v Kutné Hoře.

V rámci tematických zadání Podpora činnosti organizace, Podpora významných výročí a podpora publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií uspělo celkem 15 projektů. Z podpořených projektů lze jmenovat například Multimediální vzdělávací projekt Pohádky pro děti z Česka nebo projekt Střední Čechy v mladých stopách klasické hudby. Celková výše schválených dotací je 1 milion korun.

Modernizace a rozšíření knihovny v Nymburce či revitalizace oddělení pro děti v Městské knihovně v Beroun jsou příklady 30 projektů, které kraj podpoří více než 1,8 miliony korun v rámci tematického zadání Vybavenost základních knihoven. Částka 178 tisíc korun pak bude rozdělena mezi čtrnáct projektů zadání „S knížkou do života“.

Michal Kroutil