Stavební zákon je na světě

27. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

Jako zázrak ve Sněmovně prezentovala některá média možnost, že stavební zákon bude schválen ve vzácné shodě vládnoucí koalice s opozicí. Možný zázrak se stal skutečností a v pátek poslanci společně schválili novelu stavebního zákona. Žádný ze zákonodárců nezvedl ruku proti přijetí a z celkem 166 přítomných poslanců jich 161 hlasovalo pro předlohu.

Legislativní proces ovšem dosud není úplně u konce. Schválená novela nyní putuje do Senátu a následně k podpisu prezidenta. Na obou místech se však dá očekávat hladký průběh. Účinnost zákon nabude v plném rozsahu 1. července 2024.

Od schválené změny stavebního práva se očekávají velké změny, především zjednodušení a zrychlení stavebního řízení. Očekávání je nyní ještě významnější, neboť je to opravdu po velmi dlouhé době, co tak významný zákon ve shodě potvrdili zástupci vládních stran i poslanci opozičních hnutí. Již několik let totiž panuje všeobecná shoda také na tom, že jsou to právě předpisy stavebního práva, které jsou důvodem, proč je délka stavebního řízení v Česku téměř nejdelší na světě. Věřme tedy, že jsme opravdu na počátku nové doby. Současný stav ekonomiky potřebuje pozitivní zprávy, které se dočkají reálného naplnění.

Vývoj, který předcházel schválení nynější novelizace, měl svou peripetii. Splnění hesla – jedna žádost, jedno řízení, jedno razítko – už sliboval stavební zákon schválený v roce 2021, v době vlády Andreje Babiše. Již tehdejší rekodifikace přinesla řadu procesních změn, které v zásadě přetrvávají, ale jeho hlavním problémem byla institucionální změna, zřízení Nejvyššího stavebního úřadu, zrušení stavebních úřadů obcí a tím i jejich působnosti v oblasti stavebního práva. To byl také důvod, proč vláda Petra Fialy první novelou již počátkem roku 2022 pozastavila účinnost zákona a postupně připravila podklad pro dnešní jeho druhou novelizaci. Městům a obcím tedy zůstávají stavební úřady a nemění se jejich působnost ve stavebním řízení. Mimo obce s rozšířenou působností proto mohou některé stávající problémy přetrvávat i v budoucnosti (zastupitelnost, koordinované jednotné stanovisko atp.). Schválení konečné verze zákona předcházela náročná diskuze. Ještě před půl rokem zaznívala ostrá kritika návrhu věcného řešení např. od České komory architektů (ČKA). Pro tentokrát je třeba ocenit zákonodárce všech politických uskupení, že dokázali potlačit obvyklé stranické přístupy, vyslechli stanoviska odborníků a zapracovali je formou komplexního pozměňovacího návrhu i cestou jednotlivých návrhů do konečného znění.

Jan Kasl, předseda ČKA, po schválení zákona v pátek potvrdil, že intenzivním jednáním se podařilo původní návrh výrazně změnit, a proto je schválená novela příslibem do dalších dnů. Trvá však na tom, spolu s „Platformou pro zdravý stavební zákon,“ že oblast územního plánování je řešena jen okrajově a na svou skutečnou změnu stále čeká.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, považuje výsledek hlasování za velký úspěch a oceňuje spolupráci při jednání o kompromisech. Vyslovil přesvědčení, že novela povede ke stabilizaci a stavební zákon se konečně stane pevnou právní normou a dlouhodobou jistotou pro projektanty, stavebníky i stavební úřady. Zároveň potvrdil, že pro oblast územního plánování jeho resort připraví samostatnou novelu. Obzvlášť tvrdý úkol čeká úřady v péči Ivana Bartoše (MMR i Digitální a informační agenturu) na poli digitalizace stavebního řízení a územního plánování, bez které slíbené urychlení procesů nebude možné.

Na závěr jen tři zpravodajská doplnění. Poslanci spolu s novelou stavebního zákona rovněž schválili zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který je nedílnou součástí normotvorby, potřebné k urychlení stavebního řízení. Dále bude zřízen Dopravní a energetický stavební úřad v gesci Ministerstva dopravy, určený jen pro vyhrazené stavby. V této části zákon nabývá účinnost již 1. ledna 2024.

Unikátní architektura světoznámého studia Zaha Hadid Architects
vytváří nové atraktivní budovy, zregeneruje brownfield patřící
k Masarykově nádraží a vnese do centra města novou kvalitu každodenního
života
Unikátní architektura světoznámého studia Zaha Hadid Architects vytváří nové atraktivní budovy, zregeneruje brownfield patřící k Masarykově nádraží a vnese do centra města novou kvalitu každodenního života

Antonín Eliáš