Dotace pomáhají udržet obchody v malých obcích

24. 3. 2023 Karlovarský kraj Dotace

Provozování obchodů v malých obcích je spíše veřejnou službou než podnikáním, které by majitelům přinášelo horentní zisky. Navíc v době, kdy se razantně zvyšují náklady na jejich fungování, je finanční podpora ze strany státu i kraje pro mnohé z nich doslova životně důležitá.

Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila rozdělení a následné poskytnutí dotací u 18 žadatelů v programu Podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“. O poskytnutí finančních prostředků u zbývajících 4 žadatelů bude ještě jednat krajské zastupitelstvo. Z celkové alokace pro Karlovarský kraj bude využito 2 602 278 korun.

„Karlovarský kraj má svůj vlastní program v rámci Programu obnovy venkova zaměřený na vesnické prodejny, z něhož lze už dva roky čerpat prostředky na investiční výdaje. V letošním roce si mohly obce požádat až o 200 tisícovou dotaci, přičemž pro tento titul jsme měli vyčleněno 750 tisíc korun. Celkem podpoříme 2 žádosti obcí v souhrnné výši 400 tisíc korun. Tou druhou, daleko významnější možností podpory, je právě vyhlašovaný dotační program formou grantového schématu pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde jsou pro každý kraj alokovány 4 miliony korun, což je o 1 milion korun více než v loňském roce,“ uvedl krajský radní pro oblast rozvoje venkova a zemědělství Vít Hromádko.

Žadatelem o dotaci z programu Obchůdek 2021+ mohla být obec nebo podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu, jež se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část má do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Výše dotace se pohybovala v rozsahu od 50 do 130 tisíc korun. Na Krajský úřad Karlovarského kraje bylo doručeno celkem 28 žádostí o dotaci, z toho 6 bylo ze strany žadatelů stornováno. Prostředky směřují do obcí napříč celým regionem, zmínit lze například Útvinu, Dolní Nivy, Nové Hamry, Libavské Údolí, Krásnou, Verušičky nebo Bublavu.

Veronika Svobodová