Vznikla Asociace euroregionů České republiky, zaměří se na problémy a příležitosti příhraničních oblastí

22. 3. 2023 MMR ČR Regiony

Na Ministerstvu pro místní rozvoj proběhla v pondělí 20. března ustavující schůze Asociace euroregionů České republiky. Jejím cílem je společně sdílet zkušenosti, předávat informace a inspirovat se při práci s problémy a příležitostmi, které přináší život v příhraničí.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Asociace bude prosazovat společné zájmy příhraničních oblastí a vyjadřovat se k legislativnímu zakotvení přeshraniční spolupráce na národní i evropské úrovni. Euroregiony díky ní budou moci lépe spolupracovat na přípravě a realizaci přeshraničních dotačních programů a správě fondů malých projektů tak, aby byly evropské peníze, které půjdou do příhraničí, využity na skutečné potřeby těchto regionů a jejich obyvatel,“ uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň s tím, že Asociace bude rovněž usilovat o snížení administrativní zátěže fondů malých projektů, které euroregiony tradičně spravují.

Vznikla Asociace euroregionů České republiky
Vznikla Asociace euroregionů České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj s euroregiony spolupracuje dlouhodobě. Jednou z oblastí této spolupráce jsou přeshraniční dotační programy Interreg, které usilují o rozvoj přeshraniční spolupráce, zjednodušení kontroly přeshraničních projektů a zacílení dotačních programů na skutečné potřeby příhraničí. Společně také připravují a realizují fondy malých projektů, které se zaměřují na budování vzájemné důvěry a porozumění mezi obyvateli na obou stranách hranice a zkvalitnění života v příhraničí.

V těchto projektech bylo jen v minulém programovém období 2014–2020 zapojeno na statisíce obyvatel České republiky a okolních států. Jen na česko-saské hranici to bylo přes 160 tisíc účastníků a přes 4 tisíce institucích. Spolupráce mezi ministerstvem a euroregiony funguje také při řešení větších institucionálních problémů. Jedná se například o řešení horší dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele příhraničí, jehož snahou je možnost využívat nemocnice na obou stranách hranice.

Další oblastí spolupráce je snaha o vytvoření podmínek pro zdravotnické záchranné služby a další složky IZS k zasahování za hranicemi. Projekty se zaměřují také na oblast přeshraničního dopravního napojení a krizového řízení. Založení Asociace euroregionů České republiky je dalším logickým krokem, který pomůže stávající spolupráci prohloubit a přenese společné aktivity na vyšší úroveň.