Zlínský kraj přichází s novinkou, finančně podpoří obce při přípravě projektů

22. 3. 2023 Zlínský kraj Regiony

Projektovou přípravu obcí podpoří nově Zlínský kraj. Na zpracování projektových dokumentací na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci budov občanského vybavení jim letos poskytne 5 milionů korun.

Zlínský kraj

„Řada obcí ve Zlínském kraji není schopna dostatečně čerpat dotace, především proto, že mají omezené finanční prostředky na přípravu projektů. Proto letos přicházíme s touto novinkou. Finanční podporou jim chceme pomoci a motivovat je k tomu, aby zpracovaly své rozvojové projekty a ucházely se pak s nimi o podporu z národních či evropských dotačních programů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj.

Mezi podporované aktivity bude patřit zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP/DOS) a dokumentace pro společné řízení.

Předmětem projektové dokumentace musí být budovy občanského vybavení, jako jsou obecní úřady, knihovny, kulturní domy, hasičské zbrojnice, školy, školky, jídelny, šatny, tělocvičny, domy s pečovatelskou službou, domy pro seniory a podobně. Projektované celoročně využívané budovy musí být řešeny jako energeticky úsporné.

O dotaci si budou moci zažádat obce Zlínského kraje s výjimkou obcí s rozšířenou působností. Na jeden projekt lze získat částku od 100 tisíc do 250 tisíc korun. Žádosti bude možné předložit ve lhůtě od 24. dubna do 22. května 2023, do 13.00.

Zpracování projektové přípravy obcí podpoří Zlínský kraj v rámci svého Programu na podporu obnovy venkova, pro nějž má letos ze svého rozpočtu vyčleněno celkem 33 milionů korun.

Jan Vandík