Obce z Pardubického kraje mohou žádat o dotaci na sdílení (elektro)kol

22. 3. 2023 Pardubický kraj Dotace

Ještě tři měsíce mají obce s více než třemi tisíci obyvateli čas na podání žádostí o krajskou dotaci na podporu bikesharingu, tedy sdílení kol a elektrokol mezi uživateli. Pardubický kraj nabízí obcím uhrazení nákladů na prvních 15 minut jízdy, kterou mohou mít občané zcela zdarma. Žádosti lze podávat do 30. června.

Pardubický kraj

„Nadužívání individuální automobilové dopravy je problémem nejen velkých měst, ale i těch středně velkých. Často je problém s parkováním, příjezdy do centra, ale samozřejmě řešíme také znečištění ovzduší. Proto jsme se rozhodli, že připravíme dotační titul, který má motivovat obce k zavádění sdílené mobility za podmínek, které budou pro občany zajímavou alternativou ke standardním formám dopravy na kratší vzdálenosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Výše dotace činí 10 až 350 tisíc korun v závislosti na projektu, maximálně se jedná o 50 procent z celkové částky. O naši podporu mohou žádat obce se třemi tisíci a více obyvateli a finance lze použít pouze na úhradu nákladů spojených s provozem prvních patnácti minut sdílených kol a elektrokol. Tuto čtvrthodinu by neplatil občan, ale Pardubický kraj. Chceme tak podpořit udržitelnou mobilitu v obcích a nabídnout alternativy k cestování autem. Celkem máme vyčleněné milion korun a jsme zvědaví, jaký bude zájem radnic o tuto novinku,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

O příspěvek na cyklostezky a dopravní hřiště byl zájem

Dotační program na podporu sdílení kol není jediným, kterým se Pardubický kraj snaží v oblasti dopravy radnicím pomáhat. Do konce ledna bylo možné podávat žádosti do programů na výstavbu cyklostezek a cyklotras, stejně tak se mohly obce pokusit získat finanční příspěvek na vybavení dětských dopravních hřišť. „Žádostí na dětská dopravní hřiště máme celkem sedm, jedná se o projekty se spoluúčastí kraje v celkové výši 800 tisíc korun. Na výstavbu cyklostezek a cyklotras se sešlo 11 žádostí a na tento účel máme připravených 3,5 milionu. Podané žádosti musíme posoudit v zastupitelstvu a rozhodnout, koho podpoříme,“ popsal zájem radnic o další možné zdroje spolufinancování náměstek Kortyš.