Fond malých projektů česko-rakouské spolupráce 2014–2020 bilancuje

17. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

Fond malých projektů (FMP) v rámci programu Evropské unie Interreg, který byl zaměřen na spolupráci komunit z Česka a Rakouska v různých oblastech, již může bilancovat. Byly podpořeny aktivity typu people-to-people spojené se setkáváním, kulturními slavnostmi, tradicemi, vzděláváním, exkurzemi, sportovními turnaji, ale také zaměřené na dopravu, ekologii nebo univerzitní spolupráci.

Kraj Vysočina

„V rámci programu Interreg se Fond malých projektů stal osvědčeným nástrojem, jenž umožňuje rozvíjet a podporovat spolupráci mezi institucemi, organizacemi a obcemi na obou stranách hranice. Je to dlouhodobě jeden z nejpřístupnějších fondů z hlediska obtížnosti získání finančních prostředků EU, jsou to otevřené dveře do světa spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem sloužící také k odbourávání bariér mezi lidmi žijícími v příhraničí,“ vyzdvihuje přednosti fondu Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj.

Na Vysočině, která je součástí programového území, bylo mezi roky 2018–2022 podpořeno a realizováno 61 projektů za téměř 770 tisíc Euro. Nejaktivnějším příjemcem na Vysočině byla Agentura Free Time Jemnice, která v oblasti aktivit pro děti uskutečnila 5 projektů. Vyznavačům aktivního pohybu zase dělala radost Tělovýchovná jednota Podyjí Černíč, která připravila 4 projekty. Mezi aktivní žadatele patřilo rovněž město Žďár nad Sázavou a spolek Zámek a klášter Žďár. Město se zapojilo do 4 projektů a spolek do dalších 3. Z toho je patrné, že i oblasti, které jsou v Kraji Vysočina geograficky vzdálenější od hranice s Rakouskem, mohou být pro přeshraniční spolupráci atraktivní.

Projekty podpořily širokou škálu aktivit v různých oblastech, od spolupráce sportovních klubů přes pořádání hudebních festivalů a kulturních a řemeslných akcí, pohádkových a vzdělávacích aktivit pro děti až po přeshraniční přenos know-how na téma průmysl 4.0 či výměnu zkušeností v oblasti silničního hospodářství. Správcem FMP na Vysočině bylo Sdružení obcí Vysočiny.

A o čem konkrétně mohou malé česko-rakouské projekty být, vypovídají některé ukázkové projekty.

Projekt zaměřený na sklářství, které má na Žďársku velkou tradici, se skládal ze sklářsko-sochařského sympozia a společné umělecké výstavy. Během sympozia vytvořili čeští a rakouští skláři a sochaři 3 díla, v nichž vynikl jak průnik mezi světem kamene a skla, tak i mezi rakouským a českým uměleckým přístupem. Ve výstavním prostoru Staré radnice a v kapli sv. Barbory ve Žďáru nad Sázavou se společně představilo na padesát výtvarných prací z dílen 6 rakouských a 14 českých umělců. Název „Průhledy“ tak odrážel nejen téma skla, ale naznačoval rovněž cestu skrz materiály, umělecké techniky, hranice a národnosti.

Cílem projektu „Vzdělávací programy o vodě a krajině“ bylo zvýšit povědomí o důležitosti vodních ekosystémů v prostředí, ve kterém žijeme, a přilákat veřejnost, aby se aktivně účastnila workshopů a výukových programů zaměřených na vodu a vodní svět. Pro tyto účely partneři projektu zrevidovali a zdokonalili výukové texty, programy a materiály a proškolili desítky pedagogů a pracovníků ekocenter formou studijních cest vedoucích na obě strany hranice. Proběhly exkurze pro české žáky do rakouského střediska Unterwasserreich a jeden pedagog byl vyslán na praxi k rakouskému partnerovi.

„Také v programovém období 2021–2027 bude fond plnit důležitou funkci a já se moc těším na další zajímavé aktivity, které obohatí život v česko-rakouském příhraničí, a všem realizátorům malých projektů bych chtěla popřát mnoho úspěchů, protože společně dokážeme více!“ uzavřela Hana Hajnová.