V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila odpadářská konference příkladů dobré praxe

16. 3. 2023 Kraj Vysočina Regiony

Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina dnes zaplnilo na 80 zástupců samospráv, úředníků odpadového hospodářství obcí a regionálních odpadářských společností. Zúčastnili se třetího ročníku konference zaměřené na příklady dobré praxe z oblastí předcházení vzniku odpadů a materiálové využití vytříděných odpadů.

Kraj Vysočina

Z aktivit kraje byl představen dotační titul na spolufinancování projektů obcí zaměřených především na doplnění sběrné sítě a monitoring předcházení černých skládek. Na úklid a prevenci litteringu cílí aktivita „Čistá Vysočina“. V dopoledním bloku byly dále představeny prezentace k tématu předcházení plýtvání potravinami, správné nakládání s bateriemi a dvě společnosti představily zpracování papíru a skla na výrobky s obsahem recyklátu.

Odpolední blok začal vyhlášením pěti nejlepších sborů dobrovolných hasičů v krajské soutěži sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči za rok 2022. Následovaly prezentace vzdělávacích aktivit pro školy i pro obce, příklad dobré praxe bezúplatné výpůjčky sběrových nádob na textil z Libereckého kraje a konferenci uzavřel příspěvek o zkušenosti se swapem v Telči.

Konference naplňuje cíle Programu na předcházení vzniku odpadů i Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 v oblasti vzdělávacích aktivit.

Eva Navrátilová