Karlovarský kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta činí 2,7 milionu korun

14. 3. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 2 700 000 korun pro Karlovarský kraj za to, že v letech 2018–2021 postupně uzavřel tři smlouvy na zajištění autobusové dopravy bez soutěže o zakázku.

ÚOHS

Karlovarský kraj uzavřel v letech 2018, 2019 a 2021 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a. s., prostřednictvím tzv. přímého zadání, tedy bez provedení nabídkového řízení podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Přímé zadání zdůvodňoval zadavatel údajnou mimořádnou situací, konkrétně tím, že hrozí přerušení dopravních služeb. Současně Karlovarský kraj argumentoval nákupem nových CNG autobusů, kdy uváděl, že by nebylo hospodárné, aby musel nabídkové řízení po dokončení tohoto nákupu opakovat. Úřad v prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že nebyly splněny podmínky pro užití přímého zadání, protože Karlovarský kraj znal dlouho dopředu datum ukončení platnosti předcházejících smluv a měl dostatek času na zadání služeb v řádném nabídkovém řízení.

Předseda Úřadu zamítl rozklad Karlovarského kraje, když uvedl, že obviněný věděl o nutnosti uzavřít konkrétní smlouvu vždy více než jeden rok před koncem platnosti smlouvy předcházející a nemohlo se tedy jednat o mimořádnou situaci. Pokud by Úřad přistoupil na argumentaci objednatele, pak by to znamenalo, že objednateli by vždy postačilo, aby otálel se zadáním smlouvy o přepravě v nabídkovém řízení či zadávacím řízení natolik, aby mohl namítat hrozbu přerušení služeb a následně mohl zadat zakázku přímo a bez soutěže.

Ani skutečnost, že Karlovarský kraj, připravoval nákup nových autobusů, nebyla překážkou v provedení nabídkového řízení. Podle předsedy Mlsny se objednatel fakticky rozhodl v blíže neurčité budoucnosti pořídit CNG autobusy, přičemž pro „přechodné období“ do jejich pořízení se rozhodl rezignovat na zajištění služeb v nabídkovém řízení. Namísto toho s odvoláním na mimořádnou situaci opakovaně přistoupil k uzavírání smluv přímým zadáním stávajícímu dopravci.

Předseda Úřadu nevyhověl ani námitce proti výši pokuty, která mohla dosahovat výše téměř 15 milionů korun. Pokutu uloženou ve výši přibližně 20 % maximální sazby nelze považovat za excesivní a plní zejména preventivní úlohu.