Zelenější města odolná proti horku a suchu

10. 3. 2023 MMR ČR Dotace

Na revitalizaci zelených prostranství, ale i snížení dopadů klimatických změn ve městech a obcích cílí tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žadatelé získají podporu například na výsadbu stromů, projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou a nebo třeba na ježčí příbytky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Zeleň může nejen zpříjemnit život ve městech z estetického hlediska, ale také mírní vedra, která jsou velkým problémem hlavně v rozpálené betonové zástavbě. Vytváření a rozšiřování zelených ploch je skvělým nástrojem, jak hromadění tepla částečně omezit,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem je revitalizovat, modernizovat a zvýšit dostupnost stávajících veřejných prostranství nebo vznik nových na nevyužívaných plochách. Podpořené budou také projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou a další řešení, která přispějí k zadržování vody ve městech a obcích. To vše může ve výsledku snížit dopady klimatických změn, které se zejména ve městech projevují vznikem tepelných ostrovů a nedostatkem vody.

Dotace na podporu zelené infrastruktury lze využít na výsadbu stromů, pokládku zasakovací dlažby, mlhoviště, kašny, řešení akumulace srážkové vody nebo vytvoření vodních ploch. Žadatelé mohou dále získat příspěvky na zachování biologické rozmanitosti nebo postavení pítek, krmítek, ptačích budek a útočišť pro další živočichy.

Výzvy povedou k rozšiřování a zkvalitňování zelených prostranství a vodních ploch v obcích a ke zvyšování biodiverzity. 63. výzva IROP je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů a jsou v ní k dispozici téměř 2 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Stejnou částku obsahuje 64. výzva IROP, která je určena pro projekty na území přechodových regionů. Žadatelé z více rozvinutých regionů mohou čerpat ze 65. výzvy, kde je připraveno přes 2,5 miliardy korun z EFRR.

Kategorie regionů jsou dostupné na webových stránkách IROP, kde je zároveň možné sledovat informace k semináři pro žadatele a příjemce.