Jednání se starosty se tentokrát konala v Tepličce, Mnichově a Horním Slavkově

10. 3. 2023 Karlovarský kraj Regiony

Co trápí vedení měst a obcí? S jakými problémy se potýkají a jak jim může být nápomocen Karlovarský kraj? To jsou nejčastější otázky, které zaznívají v rámci společných setkání zástupců kraje se starosty měst a obcí. Tentokrát se vydal hejtman Petr Kulhánek, náměstek Karel Jakobec a radní Vít Hromádko do Tepličky, Mnichova a Horního Slavkova.

Karlovarský kraj

„Naše výjezdy do obcí napříč Karlovarským krajem se staly již příjemnou tradicí, kdy se setkáváme se starosty, zastupiteli a dalšími osobnostmi veřejného života přímo na území jejich měst a obcí. Na vlastní oči se můžeme přesvědčit o stavu vybraných problémů a společně pak hledat možná řešení. Některé obce navštěvujeme již podruhé, protože po volbách se v několika případech změnilo složení na radnicích a noví starostové si žádají naši pomoc a podporu, což mě také velmi těší. To je totiž hlavním posláním těchto cest po kraji,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Jednou z obcí, kde se zcela změnilo vedení, je Teplička. Starostu Tomáše Kundráta a zastupitele trápí zejména stav komunikace, která je v době přívalových dešťů znečištěna vodou, jež stéká z okolních kopců. Ta pak zaplavuje nejen veřejné prostranství, ale také okolní pozemky. Obec má do budoucna v plánu vybudování dešťové kanalizace. V obci se potýkají se slabým signálem, a to v souvislosti s demontáží zesilovače nad obcí. Radní Vít Hromádko proto zařadí Tepličku na seznam obcí, kde je třeba řešit tento problém přednostně a urgentně. Účastníci jednání se společně vydali na prohlídku mostu, který představuje jedinou spojnici do obce a vyžaduje drobnější opravy. Opravy by mohla obec zaplatit z programu obnovy venkova, na což starostu upozornil radní pro rozvoj venkova. Projednána byla také možnost opravy lesní cesty z Tepličky přes Ležnice do Horního Slavkova, která by se mohla stát trasou sjízdnou na kole a mohla by být napojena na cyklostezku Bečov–Karlovy Vary. Zastupitelům byla ze strany kraje přislíbena pomoc v podobě poradenství v oblasti krajských dotačních programů.

Druhá zastávka byla v Mnichově, v obci s bohatou historií a kostelem Sv. Petra a Pavla, v jehož kryptě se nachází pohřebiště mnichovských občanů a francouzských vojáků z 18. století a také ostatky hraběte Pachty a Kolowrata. Dlouholetý starosta Jiří Křenčil v současné době řeší problém s umístěním ukrajinského chlapce do školy v Mariánských Lázních, kde však řeší nedostatečnou kapacitu. Hejtman přislíbil součinnost ve spolupráci se starostou Mariánských Lázní. Zástupci obce se na vedení kraje obrátili také v souvislosti s problematikou přemnožením černé zvěře, jež okusem dřevin působí v okolních lesích obrovské škody. Žádají o pomoc při prosazení změny v legislativě, která by upravila velikost plochy pro honitbu. Ta je v současné době stanovena na 500 hektarů, obec žádá o snížení na polovinu. Náměstek Karel Jakobec bude starostu informovat o změnách, které přinese chystaná novela zákona, jež právě se snížením velikosti limitu pro honitbu počítá. S policejním ředitelem bude hejtman projednávat nedodržování stanovené rychlosti v obci. K porušování dochází zejména ze strany motorkářů v době sezóny a předpisy porušují také kamiony, které mají zakázán průjezd obcí, avšak někteří řidiči jej porušují. 

V Horním Slavkově bylo na programu jednání například téma možnosti využití tratě Loket – Horní Slavkov pro osobní i nákladní dopravu, nebo vybudování cyklostezky na území tratě. O tomto bude jednat hejtman společně s ředitelem Správy železnic. Nutné je vydat stanovisko, jež rozhodne o tom, zda bude trať obnovena, případně jaké bude její využití. Dále se projednávala těžba lithia či problematická dopravní obslužnost. Chybí totiž návazné spoje ve směru na Plzeň. Dosud se podařilo zařídit pouze jeden navazující spoj, v ostatních případech musí cestující čekat někdy i několik desítek minut. Starosta Alexandr Terek si pochvaloval spolupráci s policií, nicméně koncepce spojených hlídek v Lokti a Horním Slavkově podle něj vede mezi místními obyvateli ke ztrátě pocitu bezpečí. Dalším tématem, jež bude hejtman dále řešit, je možná regulace rychlosti jízdy zejména nákladní dopravy na trase z Lokte do Slavkova. Starosta také popsal problém, který se týká mezigenerační výměny v řadách sboru dobrovolných hasičů. V současné době mají ve městě dvanáct aktivních členů, ale chybí mladí lidé, kteří by řady dobrovolných hasičů posílili a postupně také nahradili služebně nejstarší. Do budoucna by tento fakt mohl být problémem při zařazení sboru do plánu plošného pokrytí území Karlovarského kraje požárními jednotkami.

Jitka Čmoková