Pardubický kraj podpoří energetické úspory na obecních sportovištích

8. 3. 2023 Pardubický kraj Dotace

Rada Pardubického kraje na svém jednání schválila vyhlášení dotačního programu na podporu energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí. Celkově kraj pro obce nad pět tisíc obyvatel vyčlení částku tři miliony korun. Výše dotace na jednoho žadatele se pohybuje v rozmezí 50–500 tisíc korun.

Pardubický kraj

„V souvislosti s nárůstem cen energií řešíme velmi intenzivně v rámci našich zařízení realizaci jednoduchých energetických úspor, ale také pokračujeme v přípravách velkých projektů včetně instalace fotovoltaických elektráren. Chceme však také pomoci obcím, v jejichž majetku je celá řada sportovišť a sportovních zařízení, která mají často například neúsporné osvětlení či vytápění. Celkově pro letošní rok z krajského rozpočtu vyčleníme tři miliony korun. Minimální výše dotace je 50 tisíc korun a maximální výše pak 500 tisíc korun s tím, že stejně jako v případě dalších dotačních programů zohledňujeme problémové mikroregiony, tedy území obcí s rozšířenou působnosti Králíky, Moravská Třebová, Česká Třebová a Svitavy, a to navýšením maximální výše podpory, až do 60 procent z celkových způsobilých výdajů projektu,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Mezi způsobilé výdaje patří stavební úpravy a opravy sportovních zařízení vedoucích k energetickým úsporám nebo pořízení či výměna energeticky náročných technologií a zařízení. „Impulsem pro přípravu tohoto dotačního titulu byly samozřejmě debaty jak se starosty obcí, tak s jednotlivými sportovními oddíly, které samozřejmě řeší snížení provozních nákladů tak, aby se to nemuselo promítat například do nájmů či do příspěvků sportovců. Jednotlivé projekty budou hodnoceny na základě kritérií, mezi která patří také přínos projektu pro rozvoj sportu v Pardubickém kraji,“ řekl radní pro oblast sportu Alexandr Krejčíř s tím, že žádosti bude možné podávat od 6. do 30. dubna. Podrobnosti k dotačnímu titulu budou zveřejněny na webu Pardubického kraje.