Kamiony ničí silnice v obcích, je nutné najít koncepční řešení

7. 3. 2023 Pardubický kraj Doprava

Náměstek hejtmana Michal Kortyš se v uplynulých týdnech setkal se starosty některých obcí v regionu, kde nákladní doprava ničí silnice. Pardubický kraj přislíbil nejenom opravu poškozených komunikací, ale i jednání ohledně využívání silnic nižších tříd a možném zákazu tranzitu.

Pardubický kraj

Dlouhodobě bojují s následky nákladní dopravy například ve Vlčí Habřině. Obec ležící severovýchodně od Přelouče protíná silnice II/323, která je jako v případě dalších obcí v okolí silně poničena nákladní dopravou. „Po osazení cedulí se zákazem tranzitu přes Lázně Bohdaneč se zde enormně zvýšil provoz, protože řidiči nákladních aut si hledají nejkratší cestu k dálnici. Opravu silnice II/323 v této oblasti jsme plánovali na rok 2025 za využití evropských fondů, ale přednost kvůli nedostatku financí dostaly frekventovanější komunikace. Dohodli jsme se se starostou, že zde není metoda vyhodnocování oprav podle počtu průjezdů vozidel nejlepší, a proto budu navrhovat přednostní opravu této komunikace. Tranzit nelze zakázat všude, ale můžeme se pokusit navést dopravu tam, kde je co nejméně sídel, případně aby trasa vedla jen okrajovou částí obce. Hejtman Martin Netolický nyní vede debatu i o souběžné komunikaci přes Sopřeč, kterou budu navrhovat osadit zákazovou značkou pro tranzit a připravit ji k postupné rekonstrukci z prostředků Pardubického kraje nebo Státního fondu dopravní infrastruktury. Poslední slovo o zákazu tranzitu ale bude mít Policie ČR,“ uvedl náměstek Michal Kortyš.

Stavební povolení pro opravu komunikace by Pardubický kraj podle odhadů mohl získat až v příštím roce. Do té doby dojde alespoň k provizorním výspravám. Modernizace silnice II/323 v úsecích Břehy–Pravy (hranice kraje) a Břehy–Rohovládova Bělá se v tuto chvíli odhadují na více než 267 milionů korun, oprava části silnice III/32722 Břehy – křižovatka s III/32728 má stát dalších 46 milionů.