Krajští zastupitelé: Pro města a obce opět otevřeme Fond homogenizace silnic

28. 2. 2023 Středočeský kraj Doprava

Středočeský kraj opět poskytne dotace na homogenizaci povrchu vozovek po výkopových pracích. Krajští zastupitelé na svém dnešním jednání schválili vznik dotačního programu včetně finanční alokace na tento rok. Peníze na kompletní obnovu vozovek tak poputují z dotačního Programu 2023, resp. Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury. Krajští radní krok doporučili schválit na začátku února.

Středočeský kraj

Pokud města a obce budují kanalizaci anebo rekonstruují stávají inženýrské sítě, musí stavební firmy obvykle rozkopat i část krajských silnic. Po ukončení stavebních prací vznikají nevzhledné záplaty. Díky fondu by měly být vozovky opraveny v celé šíři. „Aby nevznikaly jen nevzhledné záplaty, třeba jen na polovině vozovky, dostanou od nás městské a obecní úřady peníze na zcela nový, homogenizovaný povrch,“ vysvětluje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy a pokračuje: „Účelem nového fondu je zlepšení stavu vozovek, které jsou v majetku kraje, a jejich uvedení do optimálního stavu.“

V letošním roce budou samosprávy moci čerpat na stavební práce 40 milionů korun z krajského rozpočtu. „Jako každý rok vyzývám města a obce, aby se o dotaci přihlásila,“ podotýká Karel Bendl s tím, že žádosti bude možné posílat od poloviny března do konce září 2023. Žadateli o dotaci mohou být města a obce anebo svazky.

Maximální výše dotace je stanovena na 1000 Kč/m2 homogenizované vozovky v majetku Středočeského kraje (silnice II. a III. třídy).

Michal Kroutil