Částkou 55 milionů podpoříme neziskové organizace v oblastech dostupného bydlení, cestovního ruchu a regionálního rozvoje

21. 2. 2023 MMR ČR Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří nestátní neziskové organizace, které se zaměřují na bezbariérovost, poradenství v oblasti bydlení, udržitelný rozvoj cestovního ruchu, regionů, měst a obcí. Pro rok 2023 má ve výzvě připraveno 55 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Bydlení, cestovní ruch a rozvoj regionů patří mezi priority Ministerstva pro místní rozvoj. Jsem proto rád, že můžeme touto výzvou podpořit nestátní neziskové organizace, které svou činností přispívají ke zlepšení situace v těchto oblastech,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

V rámci oblasti „Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení“ mohou o dotaci žádat nestátní neziskové organizace, které se v rámci svých aktivit zaměřují na odborné poradenství v oblasti bydlení a bytové politiky a pomáhají zmírňovat dopady zhoršené socioekonomické situace domácností.

Oblast „Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb“ pak podpoří nestátní neziskové organizace, které se soustředí na správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, řeší nebezpečná místa, iniciují odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách nebo zpracovávají a poskytují metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Oblast „Udržitelný rozvoj cestovního ruchu“ se zaměřuje na nestátní neziskové organizace, které kontrolují, udržují a obnovují sítě značených turistických tras v ČR. Součástí projektu může být i kontrola jejich průchodnosti a bezpečnosti, obnova turistického značení i mapových informačních panelů, další rozvoj informačního systému nebo realizace školení pro značkaře.

Dále sem spadá koordinace dálkových a páteřních cyklotras, zvyšování odolnosti a udržitelnosti cestovního ruchu prostřednictvím zpracování strategických dokumentů nebo rozvoje klasifikačních a certifikačních systémů. V rámci výzvy budou v oblasti „Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí“ podpořeny také aktivity nadnárodního charakteru, u kterých lze předpokládat prokazatelný pozitivní dopad na širší cílové skupiny z okruhu aktérů regionálního rozvoje.

Podpora ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, která vychází z koncepce podpory nestátních neziskových organizací v letech 2023–2024, počítá pro tuto výzvu částkou 55 milionů korun. Žádosti o dotaci, které je možné založit a vyplnit v internetové aplikaci DIS ZAD, mohou nestátní neziskové organizace posílat do 28. března 2023 do 12.00. Na MMR se žádosti o dotace podávají prostřednictvím datové schránky.