Pardubický kraj bude při opravách silnic „zelenější“

20. 2. 2023 Pardubický kraj Doprava

Dlouholetá jednání s oborníky z vysokých škol i stavebních firem mají být od roku 2023 vidět v praxi. Pardubický kraj začne od letoška v zadávací dokumentaci požadovat využívání inovativních technologií při opravách silnic. Díky recyklování a dalším novým postupům má dojít ke snížení ekologické zátěže při rekonstrukcích.

Pardubický kraj

„Vždy jsme se snažili dívat se dopředu a přemýšlet, co bychom mohli zlepšit. Proto se s kolegy ze Správy a údržby silnic Pk a odboru dopravy dlouhodobě snažíme o spolupráci s odborníky z českých vysokých škol a řešíme s nimi, jaké nové postupy bychom mohli využívat při opravách silnic. Zajímá nás hlavně prodloužení životnosti komunikace, šetrnost k životnímu prostředí, zrychlení doby provádění rekonstrukce a také možné finanční úspory. Z jednání nám nakonec vyplynulo několik reálných možností, které jsme prověřovali se stavebními firmami a letos začneme například požadovat u všech našich dopravních investic používání určitého objemu recyklovaného asfaltu,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. Právě využívání R-materiálu, tedy recyklovaného asfaltu, který se bere při rekonstrukcích ze staré vozovky a následně se znovu používá na nový povrch, je jedním z klíčových témat do budoucna.

V České republice nebyl za posledních nejméně 30 let otevřený žádný nový lom a v hlavní stavební sezóně dochází k výpadkům dodávek některých druhů kameniva. Proto bude krajská samospráva od letošního roku u všech dopravních staveb ve své režii požadovat využívání alespoň 15 % asfaltového recyklátu z celkového objemu směsi. „Přínosem použití tohoto typu technologie je úspora kameniva, asfaltového pojiva, nižší energetická náročnost na výrobu směsi a menší opotřebení silnic při transportu z lomu. A do budoucna chceme podíl R-materiálu ještě zvýšit. Nicméně to s sebou nese pro firmy investice do technologických zařízení obaloven asfaltových směsí, proto se tyto změny připravují postupně a již opakovaně jsme zástupce firem působících v dopravním stavitelství upozornili na tento fakt, aby se na to mohli připravit,“ dodal náměstek Kortyš.

Další metody pro odolnější silnice

Pardubický kraj si v pilotních projektech také vyzkoušel či letos otestuje další způsoby, jak nově opravovat silnice. V praxi se již například se využívá technologie recyklace za studena přímo na místě rekonstrukce. Při ní se rozpojí stávající vrstva silnice, do vzniklé směsi se přidají cementová emulzní či hydraulická pojiva a vše se znovu položí na vozovku jako nová konstrukční vrstva. Ve správných podmínkách se tak dá zkrátit doba prací. Podle odborníků se jedná o vysoce produktivní technologii a je možné recyklovat pouze okraje vozovky, pokud je její střed v pořádku.

Dalším novým postupem je využívání pryžového granulátu z vyřazených pneumatik zaručující vyšší odolnost asfaltu proti vzniku trhlin. S životností vozovky má pomoci i instalace 3D rozptýlených výztuží z vláken na nejvíce vytížených místech jako jsou například okružní křižovatky, dojde tak ke zlepšení mechanických vlastností povrchu proti deformacím.

Kraj hodlá také častěji využívat nízkoteplotní směsi asfaltu, které nejsou tak energeticky náročné na výrobu, a tedy jsou šetrnější k životnímu prostředí. Všechny zmíněné technologie mají primárně snížit ekologické dopady staveb i šetřit náklady.

Již v minulém roce si také Správa a údržba silnic Pardubického kraje vyzkoušela například pokládku geotextilie ze skelného vlákna pod finální povrch rekonstruované silnice mezi Moravskou Třebovou a Kunčinou. I tato metoda má zvýšit životnost a odolnost vozovky. Jednalo se o výzkumný projekt s VUT Brno.

Menší mosty by se mohly opravovat pomocí dřeva a betonu

Inovace se nevyhýbají ani mostnímu stavitelství. Místo klasické železobetonové konstrukce odborníci z českých vysokých škol a stavebních firem přišli s nápadem využívat lepené lamelové dřevo v kombinaci s betonem. Ověřená technologie, která se už desítky let využívá například v Kanadě, Spojených státech či Skandinávii, má umožnit rychlejší rekonstrukci mostu za využití ekologicky přívětivějších materiálů, prodloužit jeho životnost a ušetřit náklady. V České republice se zatím jedná o novinku a Pardubický kraj ji chce vyzkoušet u menších mostních staveb (více informací).