Informační den na kraji představil program URBACT IV pro obce

17. 2. 2023 Liberecký kraj Dotace

Za spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje se uskutečil 15. února na Krajském úřadu Libereckého kraje informační den k nové výzvě programu URBACT IV.

Liberecký kraj

„Výzva do programu URBACT IV je určená pro česká města a obce bez ohledu na velikost či geografickou polohu. Česká města a obce mohou spolupracovat s dalšími českými a zahraničními městy v nejrůznější problematice,“ řekl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Cílem semináře bylo představení konceptu URBACT a informací k nové výzvě. „Přínosem zapojení do výzvy je jednak finanční podpora pro město a obec, navazování kontaktů, ale i prohlubování spolupráce s občany měst a obcí,“ nastínil krajský radní.

Jedná se o populárníý program, který může otevřít dveře ke spolupráci s dalšími českými i zahraničními městy v nejrůznější problematice, která města aktuálně trápí. Zaměřuje se hlavně na sociální, ekonomické a environmentální otázky a města propojuje pomocí efektivní spolupráce, výměnou zkušeností, know-how a osvědčených postupů. Při administraci žádosti a celého procesu pomůže Kontaktní místo URBACT pro ČR. „Výzva do programu URBACT IV je otevřená od 9. ledna a příjem žádostí končí 31. března tohoto roku,“ upozornil radní Ulvr.