Na opravy silnic Olomouckého kraje půjde letos více peněz

14. 2. 2023 Olomoucký kraj Doprava

Na opravy silnic druhých a třetích tříd letos Olomoucký kraj uvolní stovky miliónů korun. Kromě samotných vozovek se budou opravovat také mosty. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) může hejtmanství čerpat až 367 miliónů korun, tedy více než vloni.

Olomoucký kraj

„Minulý rok bylo pro Olomoucký kraj určeno z fondu SFDI 244 miliónů korun, takže pro letošek jde o výrazný nárůst. Konkrétní investiční akce musí ještě schválit krajské zastupitelstvo,“ uvedl Michal Zácha, náměstek Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Na letošek je v plánu oprava několika mostů, dále například rekonstrukce průtahu Skrbení nebo spojnice Kocandy a Blatce.

„Kromě peněz ze SFDI se na opravách silnic podstatnou měrou podílí i rozpočet Olomouckého kraje. Další stovky miliónů jdou na údržbu vozovek prostřednictvím Správy silnic Olomouckého kraje,“ doplnil náměstek Zácha.

Zmiňovaný materiál a další investice do dopravy bude na svém dalším jednání schvalovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje.