Krajští zastupitelé schválili dalších 13 dotačních programů Fondu Vysočiny, peníze půjdou na cyklodopravu, zastávky i na venkovské obchůdky

8. 2. 2023 Kraj Vysočina Dotace

Dalších třináct avizovaných dotačních programů Fondu Vysočiny za celkem 130,5 miliónu korun dnes schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Výzvy k předkládání projektů budou vyhlášeny do několika týdnů, konkrétní data budou zveřejněna na www.fondvysociny.cz.

Kraj Vysočina

„V letošním roce jsme připraveni rozdělit mezi žadatele dotace ve výši celkem 333 miliónů korun. Z grantové nabídky určené pro letošní rok zbývá z celkového počtu 35 schválit a vyhlásit už pouze pět programů,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Mezi nově schválenými dotačními programy figuruje například Program Venkovské služby 2023, v rámci něhož kraj podporuje zachování venkovských služeb v nejmenších obcích do 500 obyvatel. „Největší zájem je ze strany vesnic o podporu provozu malých prodejen. Loni na jaře podpořil kraj fungování 138 nejmenších prodejen, další skoro dvě desítky žádostí směřovaly na podporu jiných služeb zajišťovaných ze strany obce, například chodu pošty nebo obecní knihovny,“ uvedla Hana Hajnová s tím, že i letos kraj může rozdělit až 7 miliónů korun. V tomto směru patří Vysočina k nejštědřejším regionům.

Celkem jeden milión korun z krajského rozpočtu si mezi sebe letos rozdělí obce, které plánují vybudovat nebo modernizovat zastávky veřejné linkové dopravy. „Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících a jejich komfort při využívání veřejné dopravy. V tomto případě prostřednictvím Fondu Vysočiny přispějeme na polovinu vynaložených nákladů, maximálně 100 tisíc korun. Jen pro zajímavost – v roce 2021 jsme takto pomohli s úpravou 11 zastávek, loni bylo úspěšných 12 žadatelů,“ doplnil Miroslav Houška, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy. Kraj při čerpání této dotace netrvá na žádných speciálních prvcích zastávek, ty musí pouze odpovídat platným technickým normám.

Velký zájem ze strany žadatelů očekává Kraj Vysočina o dotace na cyklodopravu a cykloturistiku. Celkem 20 miliónů korun různou měrou pomůže jak s přípravou projektové dokumentace na cyklostezky, tak se samotným budováním nové i zlepšováním stavu současné cykloinfrastruktury vč. singletrailových tras a pumtracků. Mezi loni krajem podpořené projekty patřily např. nová cyklostezka mezi Svratkou a Herálcem, nové úseky cyklostezek v Humpolci, Novém Městě na Moravě, propojovací úsek v Třešti nebo již zrealizované lávky v Telči pod II/112 nebo přes řeku Sázavu v Okrouhlici. Nový pumptrack již vznikl v Moravských Budějovicích, ještě letos se vybudují v Polné a Pacově.

Nově vyhlášené dotační tituly Kraje Vysočina

Kompletní výčet schválených, vyhlášených i očekávaných dotačních titulů Fondu Vysočiny je k dispozici na www.fondvysociny.cz.