Zlínský kraj bude měřit znečištění ovzduší na vybraných místech v regionu

7. 2. 2023 Zlínský kraj Životní prostředí

Kraj připravuje hned dva projekty na měření místního znečištění ovzduší. O dotaci na jejich financování bude žádat z Norských fondů.

Zlínský kraj

„Hlavním zdrojem znečištění ovzduší, a to nejen u nás v kraji, jsou kotle a kamna na tuhá paliva. Aby mohli obyvatelé kraje dýchat čistší vzduch, musíme znát skutečnou míru znečištění. Dnes jsme v tomto ohledu odkázáni zejména na modely meteorologů,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, pod kterou v rámci kraje spadá oblast životního prostředí.

První z projektů bude zaměřen na získání přesnějších informací o koncentracích znečišťujících látek v průběhu roku. Monitoring bude probíhat plošně na 12 lokalitách na celém území Zlínského kraje. Druhý projekt bude soustavně monitorovat koncentraci znečišťujících látek v 5 obcích do 2 tisíc obyvatel, u nichž se předpokládá vyšší míra znečištění.

Oba projekty mají být realizovány v období od dubna 2023 do dubna 2024. Předpokládané náklady na každý z nich jsou téměř 2,8 milionu korun. Až 90 % by mohla pokrýt podpora z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska, zbylých 10 % bude financovat kraj z vlastních zdrojů.