Pardubický kraj chce s obcemi koordinovaně řešit odpadové hospodářství po zákazu skládkování

31. 1. 2023 Pardubický kraj Životní prostředí

Poprvé po loňských komunálních volbách se uskutečnilo setkání starostů obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji. Na pozvání starosty hostitelské Litomyšle Daniela Brýdla se setkání zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Řeč byla o problematice bytové politiky, odpadového hospodářství nebo nákladech na fungování městských úřadů.

Pardubický kraj

„Intenzivnější setkávání starostů obcí s rozšířenou působností v našem kraji samozřejmě vítám, jelikož mohou sdílet zkušenosti ze svých obcí a pomoci například nově zvoleným kolegům s rychlejší adaptací na celou řadu problémů a výzev. Vedle formálně zavedených organizací jako Sdružení místních samospráv ČR a Svaz měst a obcí ČR je i tato forma setkávání jednoznačně užitečnou pro rozvoj celého území kraje. Od počátku koronavirové pandemie navíc máme se starosty vytvořenou skupinu na jedné ze sociálních sítí, která nám slouží k operativní komunikaci. Tu jsme využívali nejen v prvních měsících pandemie, ale přetrvává do současné doby pro výměnu zkušeností či řešení konkrétních témat, která před starosty stojí,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Velkým tématem jednání bylo odpadové hospodářství v kontextu plánovaného zákazu skládkování. „Osobně jsem přesvědčený, že problematika odpadového hospodářství by měla být řešena koordinovaně mezi obcemi a krajem, jelikož vytváření samostatných malých spaloven ve městech nedává smysl jak z investičního, tak následně provozního hlediska. Pro nás je zároveň důležité, aby nevznikaly nové zdroje na zelené louce a bylo zajištěno energetické využití využívání vytříděného zbytkového komunálního odpadu. Z mého pohledu je také nutné, aby byla využita například kvalitní železniční síť v našem kraji včetně vleček s potenciální revitalizací překladišť v konkrétních železničních stanicích,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Jedním z témat jednání byla problematika bytové výstavby ve městech a podpora bydlení, jelikož v mnoha obcích dochází k postupnému snižování počtu obyvatel. Starosta Svitav a poslanec David Šimek informoval o připravovaném programu na podporu bydlení z Národního plánu obnovy, u kterého nyní probíhá připomínkování parametrů a nastavení spoluúčasti. „Jednou ze zásadních připomínek bylo zvýšení míry spoluúčasti státu z 20 na 50 procent s tím, že 10 procent by byla spoluúčast obce a na 40 procent by obec získala úvěr na 30 let s předem garantovaným úrokem,“ řekl David Šimek.

Starostové hovořili také o analýze finanční nákladnosti fungování městských úřadů, kterou na konci loňského roku z veřejně dostupných informací zpracoval hejtman Martin Netolický.