Obce mohou od Středočeského kraje dostat peníze na péči o nově vysazené stromy

31. 1. 2023 Středočeský kraj Dotace

Celkem 2 miliony korun jsou v rozpočtu kraje na letošní rok vyčleněny na dary obcím na následnou péči o nově vysazené stromy. Fond od letošního roku přešel z odboru dotačních projektů na odbor životního prostředí pod upraveným názvem Výsadba stromů. Zastupitelstvo dnes takzvaná Pravidla pro poskytování darů obcím schválilo.

Středočeský kraj

„Pokud města a obce vysázely stromy z národních zdrojů, mohou u nás žádat na následnou péči až patnáct set korun na každý vysazený strom,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Cílem programu je přispět ke zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy. Jde například o výchovný řez, pravidelnou zálivku nebo opravy či výměny kůlů, kotvení a podobně. „Tato péče přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody,“ doplnila radní.

Dar lze podle Pravidel 2023 poskytnout obci na nezpůsobilé výdaje projektu. Současně musí být tento projekt spolufinancován z jiných veřejných zdrojů. Pravidla budou vyhlášena hejtmankou a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce Středočeského kraje od 13. 2. 2023 do 15. 12. 2023.