Místní koeficient daně z nemovitých věcí stanovený v části obce

26. 1. 2023 ePravo.cz Ekonomika

Obce mohou podle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí nejen pro všechny nemovité věci na území celé obce, ale též pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, a to s přesností na jedno desetinné místo. Místní koeficient se stanovuje formou obecně závazné vyhlášky, což je pro danou záležitost více než významné.