Aktualizovali jsme Pokyny pro zadávání veřejných zakázek SFŽP ČR

25. 1. 2023 SFŽP ČR Dotace

Dne 10. 1. 2023 nabyla účinnosti verze 5 Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR. Tato verze se oproti předchozí liší v mnoha ohledech, proto jsme pro příjemce podpory připravili souhrn nejzásadnějších změn.

Státní fond životního prostředí ČR