Portál dopravy funguje měsíc, za který zaznamenal víc něž milion přihlášení

24. 1. 2023 Ministerstvo dopravy Veřejná správa online

Za první měsíc chodu Portálu dopravy bylo zaznamenáno více než 1 mil. přihlášení, připojeno přibližně 4600 datových schránek fyzických osob a podáno téměř 3000 žádostí o řidičský průkaz.

Ministerstvo dopravy

Portál dopravy byl vybudován za využití zdrojových kódů a znalosti Portálu občana, a to včetně využití aktuální verze standardu Design systém Gov.cz a dodržení pravidel pro portály dle Národního architektonického plánu.

Nejvytíženější byl Portál dopravy při jeho spuštění, tj. 8. prosince, kdy jsme zaznamenali ve večerních hodinách i více než 10 000 souběžných uživatelů, a to bez jakéhokoliv vlivu na bezproblémový provoz systému. Nejnavštěvovanějšími místy Portálu jsou jednoznačně dlaždice k vozidlům a řidičům. Před spuštěním Portálu dopravy bylo podáváno průměrně 400 žádostí týdně (skrze Portál občana), zde tedy evidujeme nárůst téměř dvojnásobný.

V souladu s plánem digitalizace ČR, zákonnými požadavky, cíli strategie Digitální Česko a za účelem digitální transformace veřejné správy ČR, vybudovalo a 8. prosince 2022 spustilo Ministerstvo dopravy v rámci postupné digitalizace svých agend a úřadu Portál dopravy.

Portál dopravy byl vybudován za využití zdrojových kódů a znalosti Portálu občana, a to včetně využití aktuální verze standardu Design systém Gov.cz a dodržení pravidel pro portály dle Národního architektonického plánu, a to včetně propojení Portálu dopravy a Portálu občana s akcentem na co největší uživatelskou přívětivost a kvalitu poskytovaných služeb pro občana. Zde bylo navázáno na předchozí bezvadnou spolupráci s Ministerstvem vnitra a Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT).

V prvním fázi projektu byly zpřístupněny občanům na jednom místě již digitalizované agendy, a to včetně přidání služeb nových, jako například přidání nových životních událostí spojených s výměnou řidičského průkazu, před vyplňování formulářů z registru silničních vozidel, nové služby týkající se plavby, leteckých agend, taxi apod.

Instruktážní video k Portálu dopravy, 1. část – řidičák

Instruktážní video k Portálu dopravy, 2. část – vozidla