Jak mohou obce spolupracovat? Informační den k výzvě programu URBACT napoví

18. 1. 2023 Liberecký kraj Regiony

Informační den k nové výzvě programu URBACT chystá na polovinu února ministerstvo pro místní rozvoj za spolupráce Regionální stálé konference Libereckého kraje. Uskuteční se 15. února od 10 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje v sále číslo 326 ve 3. patře.

Liberecký kraj

„Do programu URBACT IV se mohou zapojit česká města a obce bez ohledu na velikost či geografickou polohu. V iniciativě OnStage spolupracovala například Plzeň, která má 169 tisíc obyvatel, se sedmitisícovým Broumovem. Díky tomu se samosprávám snáze podaří zajistit si prostředky na inovativní projekty a v neposlední řadě získají znalosti v tématech napříč udržitelným městským rozvojem,“ prohlásil Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Krom toho obce naváží kontakty – města zapojená v programu URBACT spolu totiž komunikují a jejich zástupci se setkávají při různých mezinárodních akcích. Podaří se též prohloubit spolupráci s obyvateli. Program se snaží, aby byla administrativní zátěž pro města, jež se na něm podílejí, co nejmenší, proto s veškerou prací v tomto směru pomáhá Kontaktní místo URBACT pro Českou republiku.